CRM_1

AutoConcept - mer kundcentrerat med HubSpot CRM

AutoConcept

AutoConcept är ett spännande bolag och flerfaldig gasell från Kungsbacka som säljer garantier och fordonsförsäkringar. Detta företag skapar ett tryggare bilägande i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

formal-man-with-tablet-giving-presentation-in-office-3760093 (1) (1)
TeQflo tog oss på AutoConcept i handen och har lett vårt företag igenom detta arbete på ett jättebra sätt. Nu kan vi växa vårt bolag med riktigt bra verktyg skräddarsydda för oss.
Anna-Karin Bröms

Anna-Karin Bröms
COO, AutoConcept

Utmaningen

Bolagets egenutvecklade affärssystem är skarpa på försäkringar men samtidigt begränsande. Information var svår att logga och hitta vilket hämmade den dagliga verksamheten. Utan samlad information försvårades samverkan mellan olika avdelningar såsom försäljning, marknadsföring, kundservice, skadereglering och ledning. I sin tur kunde moderna verktyg inte användas. Problemet behövde lösas - frågan var bara hur... 

Målet

 • Förstå och optimera arbetsprocessor utifrån nya förutsättningar
 • Anpassa HubSpots CRM till AutoConcepts verksamhet
 • Anpassa kontakt- och företagskort för flera funktioner
 • Sätta upp multipla säljpipelines för att följa verksamheten
 • Skapa översikt över försäljningen och försäljningsaktiviteter
 • Koppla data från försäkringssystemet

Lösningen

Lösningen behövde stödja flera funktioners behov, t.ex. marknadsföring, försäljning och kundsupport. Ett bra CRM behövdes för att binda ihop verksamheten. Efter noga utvärdering valdes HubSpot – detta tack vare: 

 • "Allt" i ett system med CRM, marknadsföring, försäljning, service och hemsida
 • Kraftfullt marknadsförings- och försäljningsverktyg
 • Snabbt värdeskapande – färdigt verktyg som enkelt anpassas
 • Integrerbart med egenutvecklat system
 • Låg totalkostnad – organisationen kan snabbt jobba i verktyget 

Genomförandet var utmanande. I ett bolag som växt snabbt började TeQflo med att skapa en förståelse av nuläget. 12 viktiga arbetsprocesser identifierades och definierades tillsammans med bolaget. På så vis skapades förståelse hur informationen skulle anpassas, visa och integreras i CRM:et – allt för att datan ska vara enkel att logga, hitta och använda.

» Idag är faktamängd om kontakter, företag, affärer och kundärenden lättillgänglig för alla som behöver den – i datorn, telefonen eller paddan. 

Resultatet

På mindre än 3 månader förändrade TeQflo förutsättningarna för AutoConcepts verksamhet. I startläget utgick allt arbete från ett egenutvecklat försäkringssystem. Numera kompletterar HubSpots CRM detta bolags affärssystem och möjliggör helt nya arbetssätt! 

Nästa steg innebar att 12 flöden och arbetsprocesser kartlades för att optimera efter de nya förutsättningarna. Säljarbetet kan numera följas och den digitala marknadsföringen kompletterar motsvarande analoga kraft. Därtill möjliggörs även kundservice utifrån kundens behov. 

» All information och kundkontakt sparas och är tillgängligt på ett ställe – i HubSpots CRM. Och det bästa av allt? Ditt företag kan också gynnas...   

AutoConcepts verksamhet bygger på deras egenutvecklade affärssystem. Informationen är därför kritisk för möjliggörande av ett bra kundbemötande. Därför kopplade TeQflo ihop över 50 datafält för att ge organisationen rätt förutsättningar!

Crm

Kundcase & Insikter

small_gamification-1 (1)

Hur Aditro Logistics blev gamification pionjärer

Gamification är mer som en konstform än ett förutsägbart projekt. Anledning till detta är för att i grund och botten handlar Gamification om att koppla människans drivkrafter till företagets strategi.

Läs mer →small_arcaroma

Vi skapar medvetenhet och leads för oliveCEPT och ArcAroma

ArcAroma är ett spännande teknologibolag som vi samarbetar nära med. Genom att implementera en inbound-strategi har dom kunnat nå sin målgrupp runt medelhavet.

Läs mer →