Menu
Book a meeting
Kontakta Oss
TeQflo Master Surfer 2

Digitala Mästare

Är ditt företag fullt optimerat för den snabba digitala utvecklingen? Genom att bli en Digital Mästare kommer du bana väg för framgång! Tiderna förändras ständigt, hållbara företag är framtiden - och vi kan ge dig viktiga insikter. Utöka din digitala mastermind och din organisation tillsammans med den.

Digitala mästare utklassar helt enkelt sina konkurrenter!

Fördelarna för Digital mästare - varför viktig kunskap

Företag som anpassar sig till den nya digitala eran är lönsammare än sina konkurrenter. Ärligt talat. Är ditt bolag så digitaliserat som du önskar? Med all respekt: förmodligen inte. Endast en del av alla bolag kan kalla sig Digitala Mästare. Att förstå det digitala ekosystemet kommer utvidga dina perspektiv och sannolikt förstå fördelarna som följer av ökad förståelse. 

When mastering digital technologies, companies are able to increase their profit and productivity.

Så, vad är signifikativt för den så kallade eliten inom digitaliseringen? Till en början, de genererar 9% mer försäljning jämfört med konkurrenterna. Ännu viktigare, när det gäller lönsamheten, är de bäst digitaliserade bolagen 26% mer lönsamma jämfört med liknande företag. Det är stor skillnad i de talen. 


» Låt oss bryta ner de viktigaste insikterna för dig:

 • Digitalisering – de flesta är inte färdiga!
 • En Digital Mästare; vad symboliserar en?
 • Digital transformation – varför och hur startar man
 • Kundnöjdhet – kommer du hänga med i utvecklingen?

Låt oss blicka bakåt i tiden – till den industriella revolutionen – för en bättre förståelse som har lett oss till det omedelbara behovet av digitala framsteg. Under denna tid effektiviserades företagen; nya maskiner förändrade ekonomin, kapitalismen och hela marknaden. Företag som ville överleva tvingades anpassa sig för att blomstra. Känner du igen likheterna mellan dåtid och nutid? Det stämmer. Det är verkligen läge att vara alert och agera... 

Digitala Mästare: En Introduktion

Idag verkar vi en kundcentrerad era. Det handlar om en användarupplevelsen (UX) och hur företag sätter kunden i centrum i hela sin verksamhet. Hos Nike kan kunderna helt anpassa sin köpupplevelse genom att skräddarsy sin unika skor. Hur? Digitala verktyg skapar nya möjligheter att tillgodose er kundbas på en helt ny nivå jämfört med tidigare!

Det handlar om att återuppfinna den digitaliserade sättet vi möter våra kunder på. Nike har varit pionjärer - särskilt med FuelBand där de lyckades de bygga ett djupare band idrottare anslöts digitalt. Datainsamlingen från aktiva idrottare möjliggjorde förståelse för de verkliga behoven hos användarna. Nike lyssnade på kunden och strävat löpande efter att förbättra den digitala upplevelsen ur ett användarcentrerat perspektiv. Så skapas användarvänligt UX. 

» För att bemästra, och ta ägarskap över era digitala rutiner, följer här några essentiella frågor:

 • Sammanväv intressenter, anställda och kunder --> digitalt ekosystem
 • Digitalisera interna arbetssätt för att höja effektiviteten och produktiviteten
 • Agil ledarskapsförmåga i införande av digitala teknologier och verksamhetsutveckling
De tre insikterna ovan är en Digital Mästares DNA. Frågan du behöver ställa dig själv efter ovanstående uttalande är enkel: hur använder ditt företag digital teknik för att skaffa er konkurrensfördelar? I boken Leading Digital av Andrew McAfee et al, kontaktades 150 chefer i 50 stora företag runt om i världen. Målet: att ta reda på dessa ledares förhållningssätt till digitala hinder tillsammans med aktuell användning av ny teknik.

Det kommer inte som en överraskning att de flesta företagen redan investerade i ny smart teknik – som inkluderar allt från social media, mobilt först, analys och artificiell intelligens. Men enbart ett fåtal företag stod ut från gruppen: Digitala mästare. Så vad var det de gjorde annorlunda? Först, att leda i förändring är en kritisk faktor för digital framgång. Det handlar inte enbart om vad bolagen investerar i, nej, det handlar till lika stor del om det digitala ledarskapet. Smarta arbetssätt och öppenhet för att investera i digitala aktiviteter skapar Digitala Mästare.

De Fyra Nivåerna av Digitalt mästarskap

Låt oss dyka djupare. Eftersom Nike, som vi redan nämnt ovan i sektionen Digitala mästare - en introduktion, excellerar både i de digitala och ledarskapet – hur går det jämförelsevis för de andra bolagen i samma dimensioner? När dessa två dimensioner sätts samman bildas 4 nivåer av Digitalt mästarskap:The four levels of digital mastery displays how well adapted a company is to the digital era that we live in.Källa: "The Digital Advantage: How Digital Leader Outperform Their Peers in Every Industry," Capgemini Consulting and MIT Center for Digital Business, November 2012.

 

Beginners [nybörjare]

Hur vet du om du klassificeras som nybörjare enligt skalan? Du kanske just har påbörjat digitaliseringsresan och, om så är fallet, är det viktigt att inte gå i den vanliga fällan: "vänta och se" strategin. Den strategin bygger på säkerhet innan agerande; ofta antas att digitala möjligheter naturligen passar bättre i andra branscher än just vår. Observera att en avvaktande strategi generellt inte rekommenderas då den kan vara skadlig för ert bolag över tid. En nybörjare saknar också ofta ledarskapsförmåga. Här behövs utbildning, utveckling av bolagets förmågor och arbetsprocesser. En nybörjare har alltså 3 möjliga strategier mot digitalt mästarskap: 

 1. Utveckla både digitala och ledarskapsförmågor
 2. Utveckla digitala förmågor
 3. Utveckla ledarskapet

Fashionistas

En grupp som ofta uppfattas som otraditionella, eftersom de inte tvekar på att haka på nya tekniska trender, är Fashionistas. Trots öppenheten till, och implementationen av tekniska innovationer, klassificeras de inte som mästare i den digitala konsten. För att nå digitalt mästarskap måste även ledarskapet bemästras. Där det finns ett överflöd av digitala trender försakas ofta disciplinen. Föga förvånande var Fashionistas de minst lönsamma i forskningen. 

Om ett bolag investerar i nya teknologier, behöver styrning och robust digitalt ledarskap åtfölja. Konsekvenserna blir kostsamma när effekten av investeringarna uteblir. Eller, om kostnaderna inte är det primära problemet, så är förloras tid och många initiativ får backa vilket är både demoraliserande och dyrt. Missförstå oss inte; det är bra testa ut nya saker i jakten på den optimala lösningen. Men undvik nedan fällor där ofta Fashionistas går fel i strävan mot Digitalt mästarskap:

 • En tydlig styrningsmekanism som koordinerar aktiviteter och initiativ
 • Kundengagemang och uppföljning är instrumentalt – och utan riktlinjer –  minskar riktning och därmed också effekten 
 • Den interna kommunikationen blir för ad-hoc pga. avsaknaden på styrning

Conservatives [konservativa]

Hur är det med det mer traditionella konservativa ledarskapet? Huvudproblematiken är, jämfört med Fashionistas, omvänd. När du inte bryr dig så mycket om snabb teknisk utveckling, tenderar alla investeringar i digitala innovationer nagelfaras och dras i långbänk. Tillåt inte detta hända ert företag vilket – givetvis – är lättare sagt än gjort. Men att ta steget in på den digitala spelplanen och investera i digital innovation är vitalt för att inte förlora mark mot konkurrenterna. Styrning, struktur och processer är givetvis viktigt – men i slutändan handlar det om balans. Att enbart fokusera på tungrodd struktur kan innebära att mer snabbfotade konkurrenter är morgondagens branschvinnare.

Being a conservative is a type of business that is strong on leadership, but weaker on digital capacities.    

Om du känner igen dig i den konservativa kategorin; känner du tvivel kring er nuvarande digitala strategi? Vi förstår. Ledare i mer digitalt konservativa bolag har ofta längre erfarenhet och har genomlevt mycket. Tiden är en bristvara (för att inte nämna resurser och kapital) och tanken på att slösa är svåröverkomlig för många. Men för stor dos försiktighet kan skapa en auktoritetsfälla där rutiner, kontroll och uppföljning dominerar över utveckling och förändring. Att sammanfatta de (för) konservativa mönstren: 

 • Mobiliseringen från ledningsgruppen uteblir – leder till långsamma och standardiserade "alibi" beslut. 
 • Ohälsosam passivitet saktar ner hela organisationen – en utmanande enande [digital] vision saknas
 • I slutändan, framdrift övergår till stillastående när den övergripande rädslan för misslyckande tar överhand

Digitalt Mästarskap – spelar roll

När allt kommer till kritan handlar det om att överkomma utmaningarna som ni och era konkurrenter möter. Det är här Digitala mästare excellererar. Digitala Mästare vet hur de ska avgöra vilka avgörande digitala investeringar som ska genomföras. Och ledarna engagerar sig fullt ut i genomförandet. Behövs vägledning säkerställs kompetens – internt som externt. Erfordras resurser skjuts medel till. För Digitala Mästare vet att den digitala fördelen, rätt använd, ger en överväldig position i branschen. 

Men...hur kan du mäta effektiviteten i digitala framsteg jämfört med dina branschkollegor? Visst, de fyra nivåerna av digitalt mästarskap indikerar ditt nuläge, men låt oss förtydliga ytterligare en sak. I boken Leading Digital, presenterades en undersökning som inkluderade 391 företag i trettio länder. Denna enkät riktade sig enbart till storbolag överstigande 5 miljarder i försäljning. 

Målet var att, genom statistiska metoder, finna ut hur de två vitala delarna av digitalt mästarskap – digital- och ledarskapsförmåga – är korrelerade med bolagens prestation och nyckeltal. Kommer du ihåg att högre vinst och försäljning förknippas med digitala mästare? Nedan grafer visar en helikoptervy över utfallet jämfört med genomsnittet i respektive bransch. Nu ser du fördelarna tydligt. Oavsett bransch, de Digitala Mästarna har bäst förutsättningar för att skapa hållbara företag.

 

Displaying the revenue generation efficiency and profitability of the four different categories in the Four-level Digital Mastery quadrant.

     Källa: Adapted from George Westerman et. al., "The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry"

 

Visst är det en intressant slutsats? Jämfört med industrisnittet, vinner framåtanda med bra ledarskap matchen över konkurrenterna – i alla fall sett i försäljning och lönsamhet. Och de stora variationerna är fullt logiska. Digitaliserade lösningar har en längre räckvidd jämfört med fysiskt begränsade metoder. Likaså kan tid kapas vilket ger ökad produktivitet och effektivitet. låt oss exemplifiera med E-handel. I en kraftigt ökande global marknad, med ökande volymer av varor och tjänster, kommer digitaliserade lösningar vara överlägsna gamla manuella arbetssätt. Vidare kommer kunskapen att nå ut till människor; förmågan att skapa trender på Social media, sälja smart och ge kundservice kvalitativt och kostnadseffektivt i multipla kanaler vara framgångsfaktorer och konkurrensfördelar. 


» Låt oss snabbt summera och greppa de viktigaste fördelarna med att bli en Digital Mästare: överprestation!

⇓          ⇓          ⇓                    

Lönsamhetsgrafen visar att Digitala Mästare är hela 26% lönsammare än genomsnittet i respektive bransch. De Konservativa klarar sig också bra med en lönsamhet 9% över snittet. Värre är det för Fashionistas som i teknikivern slarvar bort lönsamheten. Smarta digitala satsningar med bra ledarskap är vägen fram – mot att skapa ett hållbart företag som en Digital Mästare. Det är värt att påminnas om att forskningen gjorts på stora bolag. Med omsättningar norr om 5 miljarder blir hävstångseffekten för Digitala mästare betydande. 

Tiden är begränsad – Varför du bör agera Nu

Bygga digital kapacitet och förmåga kan ta tid. Men det kommer vara mödan värd. Varför? För att den kommer göra framtida digitaliseringsaktiviteter och investeringar mindre riskfyllda och enklare. Med andra ord, desto snabbare du kommer igång – desto bättre kommer ert bolag att drivas! Det är viktigt att förstå att det hastar, den digitala transformationen händer just nu. Digitaliseringståget står på perrongen. Om du inte vill komma på efterkälken är det hög tid att kliva på tåget nu!

Självfallet går utvecklingen olika fort beroende på bransch. Om du är i rese- och telekomindustrin, där digitaliserade konkurrenter huserat länge, går det snabbare. Medicintekniska- och tillverkande bolag har hittills varit mer skyddade – banbrytande digitaliserade lösningar ligger fortfarande framför oss. Men fråga er själv – är tiden verkligen på de väntandes sida?

With rapid digital advancements and opportunities, a company cannot wait around. It is time to act now.

Det kan vara lockande att anta att du kan avvakta, särskilt om du misstänker att du är en nybörjare. Om därtill hela er industri ligger i bakkant i utvecklingen – varför ska du vara först ut att investera tid kapital och resurser? Det kan först låta rationellt. Men är fel perspektiv. Det är alltid värt att investera i rätt verktyg som ökar er digitala och ledarskapskapacitet. Det är rationellt att satsa för bli bättre än konkurrenterna. 


» Fokusera på ditt eget företag medan du håller koll på konkurrenterna. Med framdrift inom viktiga områden för just er – kommer ni vinna mycket mark – och den kommer förmodligen täcka mer än tillräckligt för att blir riktigt framgångsrika i er del av företagssfären.


 

Hur starta: Skräddarsy din Väg

Hur gick giganten Nike tillväga? Det är lätt att anta att de föddes till en Digital Mästare. Men nej – Nikes väg gick från Fashionista till mästare. De började utveckla digitala lösningar i olika delar av företaget. Slutligen var det Nike Digital Sport unit som blev katalysatorn där bolaget vävde ihop tidigare initiativ och framsteg i sina digitala lösningar. Därmed trillade ledarskapet på plats också. Med det sagt kan alla, inklusive ert företag, hitta sin unika väg framåt.

Men om jag är Nybörjare? Kan du utvecklas direkt till en Digital Mästare? Det är ovanligt men möjligt. Huvudutmaningen är att ofta att hinna ikapp och ta sig förbi konkurrenterna som redan startat. Medan nu finner söker metoder och vägar framåt – kan din rivaler utnyttja dina svagheter eller kanske rentav utvecklas i nya riktningar. 

Det stora modehuset – Burberry – tog ett framgångsrikt språng från Nybörjare till Digital Mästare. I vissa branscher, t.ex. informationtsjänster, underhållning och media, kanske du redan står på en "brinnande plattform". I dessa fall, så kan det vara bäst att försöka ta ett språng och gå från Nybörjare till Digital Mästare. 


» Nu när du läst igenom några exempel ovan, är det hög tid att bryta ner de 3 kategorierna, som tappar mark till Digitala Mästare, för att förstå de specifika utmaningarna...

Beginners [nybörjare]

Utmaningar:

 • Ledningen förstår inte det kommersiella värdet i progressiv teknologi
 • Ett fåtal initiativ har testats – men, inget har fungerat och get ROI (return on investment)
 • Digital kultur = prematur

Hur förbättra:

 • Experimentera med tekniska lösningar, t.ex. börja internt och lös ett känt problem med en digital lösning
 • Bygg en digital vision och gå stegvis därifrån, gör mer av det som fungerar bäst för er. 
 • Starta med att förstärka er starka förmåga – digital eller ledarskap – och sen, när ni är redo, kan mer avancerade lösningar implementeras. 

Fashionistas

Utmaningar:

 • Avancerad teknologi existerar – men körs i silos och sitter inte ihop
 • Ingen genomgripande vision finns och koordinationen är undermålig 
 • En digital kultur kan finnas – men endast i avgränsade delar av bolaget

Hur förbättra:

 • Innovera de digitala förmågorna smart – arbeta tvärfunktionellt med starkt ledarskap bakom initiativen. 
 • Utveckla ledarskapet genom utbildningar och personlig utveckling. Följ gärna andra framgångsrika Fashionistas i fotspåren hur de utvecklats till Digitala Mästare över tid.
 • Fokusera på ett fåtal processer att förbättra – ett för brett fokus hindrar framdrift. 

Conservatives [konservativa]

 Utmaningar:

 • Genomarbetad [digital] vision och strategi – men ofta mindre utvecklad
 • Grunden för digitala aktiviteter är möjligen lagd – men framstegen mot målen är få eller långsamma. 
 • Stark kontroll och koordination mellan avdelningarna kväver framdriften i mer kvalificerad digitalisering

Hur förbättra: 

 • Dra nytta av ert starka ledarskap för att utveckla era digitala förmågor
 • De erfarna ledare är informerade – experterna influerar och driver den teknologiska innovation mellan avdelningarna. För ofta lägger sig ledare i detaljer som de inte förstår vilket hindrar bolag för att nå maximal potential. 
 • Skapa en övergripande strategi för att bli ett mer sammanhängande bolag – genom IT inkludera kundprocesser och kommunikation, interna aktiviteter och affärsmodeller. 

» Att bli en Digital Mästare händer inte över en natt. Att se svagheter och förbättringspotential är nyckeln för framgång och tillväxt. Den viktigaste frågan att ställa, speciellt relativt era konkurrenter, är: har du verkligen tid att vänta?...


   

Gillade du innehållet? Dela gärna!