Förändringsledarskap

Förändring är svårt och ibland behöver vi stöd i ledarskapet

Stöd i förändring och ledarskap

Ledarskap i förändring är utmanande. Kanske till största del för att vi människor ogärna går ifrån autopiloten och utforskar nya lösningar och metoder. Känner ni igen er? Får det interna ledarskapet önskad effekt? Ibland är det både skönt och effektivt med hjälp utifrån. 

Vi har erfarenhet från några av Sveriges största förändringsresor och vet hur utmanande det är. Därför kan vi hjälpa er ledare genom coachning och förändringsledning.

Vårt erbjudande inkluderar bl.a.:

  • Coaching till ledningsgrupper
  • Coaching i digitalt ledarskap
  • HR under förändring
  • Planering och genomförande av förändring

Vill ni veta mer? Välkomna att kontakta oss!

CHANGE_Förändringsledarskap1000x700-2
Effektivt ledarskap
Är bra ledarskap
CHANGE_Ledarskap_1000x700
Digitalt ledarskap
För nya generation
Henrik_Börjesson_Teqflo_grundare
Henrik Börjesson
Ansvarig Förändringsledarskap

Henrik har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändring. Först på Inwido och sedan på Coop där en av Sverige största turnaround genomfördes. 

010-510 0915

henrik.borjesson@teqflo.se