Styrelsestöd

Digitaliseringskompetens är den tomma stolen i styrelserummet

Styrelser behöver också kunna digitalisering

Digitaliseringen händer och förändringstakten är hög. Naturligen tänker vi att koncernledningen snabbt behöver förstå, planera och agera. Men utmaningen är större än så. Styrelserummen domineras (statistiskt) av erfarna äldre personer, ofta män.

I en tid av digitalisering och förändring styrs därmed ofta bolagsstrategier av digitala dinosauarier, och i bästa fall av, digitala immigranter. Forskningen bekräftar problemet, digitaliseringskompetens behövs i styrelserummen.

Eftersom vi på TeQflo gillar utmaningar har vi:

  • Flera medarbetare med lednings- och styrelseerfarenhet
  • Styrelseutbildade personer
  • Ett nätverk av kompetenta personer som kan tänka sig styrelseuppdrag

Behöver er styrelse digitaliseringskompetens? Välkommen att kontakta oss!

CHANGE_Styrelseuppdrag1000x700-2
Digitaliseringskompetens
i styrelsen
GROW_CRM1_1000x700-1
Digitalt ledarskap
även i styrelsen
Henrik_Börjesson_Teqflo_grundare
Henrik Börjesson
Ansvarig Styrelsestöd

Henrik har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering och ledarskap. Henrik är också en av våra styrelseutbildade personer med styrelseuppdrag. 

010-510 0915

henrik.borjesson@teqflo.se