Lyckad digitalisering är mycket mer än teknik, framgångsrik digitalisering förbättrar människors liv, verksamheter och samhället i stort.

 

Som vi varit inne på tidigare handlar digitalisering om lika delar teknik som mänskligt beteende. Digitalisering innebär ofta en förändring, mer eller mindre drastisk. Men ett allvarligt misstag när en förändring ska implementeras i en organisation är att underskatta hur människan påverkas. Förändring i sig kan vara obekväm, att då även implementera nya verktyg eller arbetsmetoder till en grupp med olika förkunskaper kräver ett gediget förändringsledarskap.

 

Inom kort återkommer vi med mycket mer information och insikter kring hur man lyckas med digitalisering.