Back to Top

HubSpot CRM

 

Skapa tillväxt genom världsledande verktyg och metoder för digital marknadsföring, modern försäljning och kundservice. Moderna företag behöver ett fungerande CRM för att logga kunddata, hantera försäljningsorganisationen och fatta mer insiktsfulla affärsbeslut.

 

HubSpot_Platinum_Solutions_Partner.svg

Kontakta oss

VAD INGÅR I HUBSPOT CRM?


Kontakter

Hantera era kontakter, aktiviteter och kommunikation med dem. 


Ärenden

Registrera, hantera och följ upp supportärenden. 


Företag

Spara information om företag och koppla ihop med kontakterna. 


Inbox & Chat

Kommunicera i flera kanaler från en inbox inklusive lice chat. 


Affärsmöjligheter

Logga era affärsmöjligheter och följ status genom er säljprocess.  


Uppgifter

Skapa, koppla och håll koll på viktiga uppgifter som ska göras. 

Migrering

Har ni ett CRM idag med viktig information? Inga problem, vi migrerar den information eller marknadstillgångar ni önskar ta med er. 


Implementation & Onboarding

Vår vanligaste tjänst är implementation då vi, baserat på vår metodik, hjälper er vässa era processer och implementerar ett CRM därefter. 

Vill ni hellre ha coaching? Då rekommenderar vi onboarding. Vi coachar, ni implementerar. 


Integrationer

Ett CRM blir starkare sammankopplat med era andra viktiga system. HubSpot kan integreras på flera sätt, t.ex. via native-, 3:eparts- eller skräddarsydda integrationer. Vår integrationsmotor Files to HubSpot är en av de enklare vägarna framåt. 


Förvaltning och Support

Förvaltningsfasen tar vid efter genomförda projekt. Den är viktig. I vår Q-hub hjälper vi er med förvaltning och support. Vi kan hantera incidenter, förändringar och förbättringar. 

problem-solving
Behov.
Förstå era utmaningar och behov.
Vi går igenom vad ni vill uppnå, hur ni vill använda ert CRM och önskad tidsplan.
Lösningsförslag.
Lösningsförslag och offert.
Vi skräddarsyr omfattning, estimat och tidsplan och sammanfattar i en offert.
project-management (1)-1
handshake (1)
Komma igång
Implementation / Onboarding
Vi implementerar eller onboardar er till HubSpot. Syftet är att ge er en optimal start.
Förvaltning.
Support, förändringar, förbättringar och incidenter.
CRM systemet är viktigt att löpande underhålla och fortsätta optimera när användandet ökar. Liksaså släpps nya funktionaliteter löpande.
conversation

Vad Erbjuder Vi?

Migrering

Flyttar information och tillgångar från ert gamla CRM till det nya.


 • CRM anpassningar
 • Datamigrering
 • Implementera theme
 • Skapa tillgångar (LP's, email, listor, formulär etc.)

Enligt offert

Kontakta oss

Onboarding

Vi coachar, ni implementerar. Fokus är på era behov och onboarding görs på svenska.


 • Navigation
 • Viktiga anpassningar
 • Viktiga funktioner CRM
 • Viktiga funktioner Sales

SEK 10,000

Kontakta oss

Implementation

Vi optimerar era processer och implementerar CRM enligt best practice.


 • Veckoplan
 • CRM anpassningar
 • Datamigrering
 • Integrationer
 • Utbildning

Enligt offert

Kontakta oss

Q-hub

Förvaltning och Support av ert CRM. Vår support hjälper er snabbt och professionellt.


 • Support
 • Förändringar
 • Incidenter
 • Förbättringar
 • SLA

Från 0 kr/mån

Kontakta oss

Kontakta oss