Book a meeting
Contact us

7 insikter om digitalisering från Apparnas planet

av Henrik Börjesson, på June 18, 2019 10:21:53 AM CEST

Apparnas Planet är den andra boken av Jonas Hammarberg och Arash Gilan. Deras första gemensamma bok, Get Digital Or die Tryin' introducerade digitalisering brett, i denna bok får vi veta mer om människans roll i den digitala världen. Vi har läst boken och i detta inlägg delar vi med oss av 7 insikter från Apparnas Planet.

 

När Get Digital or Die Tryin'  släpptes 2016 var ordet digitalisering relativt nytt. Sen dess har Sverige bla fått en digitaliseringsminister och digital transformation är den största utmaningen i styrelserummen. Apparnas planet är en efterlängtad uppföljare och pekar ut riktningen för framtiden. Närmast obligatorisk läsning för framtidens ledare. Boken innehåller mycket nyttigheter, vi har kondenserat ner det till 7 insikter som vi på TeQflo tar med oss.

Apparnas_Planet

1. De 3 lagarna blev 4

I Get Digital or Die Tryin' lärde vi oss att:

  • Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras.
  • Allt som digitaliseras kan kopieras
  • Allt som kopieras sjunker i värde

Nu görs tillägget:

  • Allt som inte kan digitaliseras stiger i värde

Det finns flera intressanta saker i ovan. Tillägget balanserar upp det underliggande hotet i lag 1-3. Framförallt är det goda nyheter för de välskötta bolagen med sund kultur, förändringsvilja och innovationsförmåga. Boken sammanfattar förtjänstfullt kvalitativ litteratur om människor, drivkrafter och ger värdefull vägledning till den nyfikna företagsledaren.

 

Som tidigare ser det fortsatt mörkt ut för bolag med en strikt hierarkisk organisation, låg attraktivitet och obefintlig förändringsvilja. Att vara i den positionen, sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa, är i bästa fall riskabelt och i värsta ödestigert. Smartare konkurrenter (digitala mästare) kommer köra åttor runt dessa bolag. Drivet av kundcentrering, attraktivitet (för såväl kunder som medarbetare) och effektivare arbetssätt.

 

Samtidigt haltar lag 1-3 något logiskt. Eftersom digitalisering innefattar både teknik och människa, då människan är unik och potentiellt värdeskapande, ser vi inte hur digitalisering enkelt kopieras och sjunker i värde. Det kan bero på semantik. Digitisering konverterar analogt till digitalt. Ännu viktigare är att vi ser att digitaliserade lösningar behöver anpassas till företag och organisationer. De arbetas in i processer och kultur. En konkurrent kan köpa samma lösning men inte kopiera anpassningar. Därför tror vi mer på att digitisering, automatisering och robotisering bör ersätta digitalisering i lagarna.

 

2. Artificiell intelligens

Vi är många som försöker greppa artificiell intelligens betydelse. Ännu viktigare, hur AI kan lösa problem, öka effektiviteten och frigöra resurser till mer kvalitativa arbetsuppgifter? Före skriftens intåg fanns människor vars jobb vara att minnas. Rätt utsiktslöst, eftersom vi inte har hjärnor skapade som databaser och kan kopiera över informationen säkert. När datorn kom insåg vi också att vår beräkningskraft inte längre räckte till. Med AI tar vi nästa språng. När AI kan lära kan den även förutse, agera och succéssivt ta beslut.

Människa och teknik möts i fjärde industrirevolutionen och förstärker varandra. Vinnarna hittar brytpunkten.

Artificiell Intelligens

3. Etik och moral

Det är lätt att förfäras av utsikterna ovan och använda som argument för passivitet (det var bättre för, det är bra som det är nu). Och visst, vi kommer möta utmaningar men dessa är påverkbara eftersom:

  • Teknik är varken ond eller god i sig själv
  • Teknik är underordnad människan och icke-teknologiska faktorer
  • Teknik är en mänsklig aktivitet. Värdet uppstår när
  • Mänskliga behov uppstår

 

Med andra ord, vi människor formar etiken och moralen för digitaliseringen. Noterbart är avsaknaden av just denna diskussion. Max Tegmark är en förebild på området som samlat världseliten inom AI för att börja hitta lösningar. Politiker, företag och medborgare behöver komma in i matchen. Vilket samhälle vill vi forma?

 

4. Nya organisationsformer

Livs- och utvecklingskraft är 2 spännande ord för företagsledare att fundera över. För att komma dit argumenterar författarna effektivt om en ny organisationsform som är mycket mjukare än industrirevolutionens skapelse av hierarki, nyckeltal och arbetsbeskrivningar.

Riktningen är istället en anpassningsbar organisation mer likt en människokropp som styrs mot missionen (varför), visionen (vad) och är värderingsstyrd (hur).

Här tror vi avståndet mellan nuläge och målläge blir smått svindlande för många chefer och ledare. Ska vi ersätta boxarna och hierarkin med otydlighet, skapa förvirring och potentiellt kaos? Hur gör vi med mellancheferna, arbetsbeskrivningarna och facket? Även om vi ser stora utmaningar, håller vi med författarna. Men vägen dit blir en prövning.

 

Trevlig inspirerande lösning

På TeQflo strävar vi efter att utveckla en Teal organisation. Svårt? Ja. Rörigt? I utvecklingsfasen. Kaos? Nej. Belönande? Absolut. Vårt senaste medarbetar NPS gav i snitt 90%. Dvs i princip alla våra medarbetare rekommenderar sina vänner att komma till oss. Konkurrensfördel? Absolut. Läs mer om vår organisation här.

 

5. Förändringsvilja

Många ledare sover sämre i vår VOKA värld, d.v.s: volatil, osäker, komplex och ambivalent. Det är svårt att vara modig med mycket ansvar. Det är också ansträngande att förändras, vilket blir ett hinder i sig. Först och främst ökar behovet av starka, drivna och modiga ledare. Att göra blir ett allt viktigare mantra. Att göra föregås av att vilja.

 

Att driva den digitala resan kommer ställa tuffa frågor till ledare, organisationer och medarbetare. Hur gör vi förändringsresan? Vad ska vi satsa pengar och resurser på? Vad kan maskinen göra bättre än människan? Vilka kvalitativa uppgifter gör vi människor bättre? Vad händer med ledare och medarbetare vars roller blir obsoleta? Hur stimulerar vi löpande lärande och förbättring?

 

Vi har inte alla svaren själva. Men vi vet att vägen är framåt.

 

6. Attraktivitet

Det är enkelt att relatera till attraktivitet utifrån relationer. Ett attraktivt yttre har alltid genererat ”efterfrågan”. Accelerationen genom exempelvis sociala medier och Tinder kan nog många förvånas över. Men för att stanna i en relation krävs inre attraktivitet. Vi tycker liknelsen även håller för bolag i den digitala världen. Det är enkelt att Googla konkurrenten och som bolag behöver vi vara en bra arbetsgivare för att behålla våra medarbetare. Utan kunder och medarbetare är vi inte mycket.

Således blir investeringar i attraktivitet kritiska. Vad är värdet av en representativ hemsida som stödjer kundresan (i relation till det gamla digitala skyltfönstret) och integrerar med tjänster och system? Hur investerar vi i att våra medarbetare mår bra på jobbet, professionellt och som människor? Vi tror att bolag som investerar i attraktivitet blir morgondagens vinnare.

 

7. Kundcentrering

Digitalisering kan verka klurigt och jobbigt. Förtröstan finns att få i kundcentrering. Lika rationellt och emotionellt rätt nu som tidigare. Bara med nya möjligheter att praktisera genom teknik. Vad hade t.ex. Amazon varit utan relevanta köprekommendationer och vältimad kommunikation när vi glömt något. Förmågor som nu uppgraderas med röststyrning. Likaså, vad hade Zappos varit utan WOW faktorn i kundservicen. Som av en händelse förvärvade Amazon Zappos men lät kulturen vara.

Vi på TeQflo har bestämt oss för kundcentrering. Senaste träffen workshoppade vi bokens utmärkta modell som mixar intention/värme och kompetens/leverans. Till hösten inför vi customer success rollen och kommer bygga upp kundutvärderingar, mål, processer och verktyg. För att skapa digitala mästare av våra kunder och för att motivera vår existens som företag.

Vi som dagligen jobbar med digitalisering ser Apparnas planet som en viktig fortsättning på Get Digital or Die Tryin'. Apparnas planet blickar framåt. Vi erbjuds vägledning men inte alla svar. Svaren kommer i ”görandet”, i att applicera digitalisering i egen miljö.

Om första steget är kunskap och förståelse är Apparnas planet utmärkt läsning. Är ni inte riktigt hemma på vad digitalisering är? Då rekommenderar vi fortfarande Get Digital or Die Tryin' som introduktion och Leading Digital av Westerman, Bonnet och McAfee som fördjupning. Vi rekommenderar också en titt på vår sida Allt om digitalisering, som byggs ut och på kontinuerligt.

Trevlig inspirerande sommarläsning!

 

EFL_MRS_C_Henrik_Borjesson_5787_400x400px

Henrik Börjesson

Grundare

P.S. Det hade kunnat vara tufft att läsa att IT-konsulter är ett utdöende skrå som kommer ersättas av AI. Som tur är ser vi oss som digitaliseringskonsulter där vi kopplar samman verksamhet, teknik och människa. Vi får finna tröst i att vi, enligt 4:e lagen, både kan stiga i värde och attraktivitet. Vi skapar Digitala Mästare och en (teal) arbetsplats för framtiden. D.S.

 

 

Ämnen:TeQfloDigitaliseringDigital TransformationDigitiseringArash GilanAIApparnas PlanetJonas Hammarberg

Kommentarer