digital_transformation

2 Juni, 2020

Framgångsrik Digital Transformation: Vad, Varför och för vem? 

Snabba digitala framsteg kan mycket väl visa sig vara vår generations version av den starkaste överlever. Eller som den mer korrekta översättning lyder "den mest anpassningsbara överlever"  Otaliga exempel har visat att anpassning till och omfamnandet av digital transformation tenderar att leda till ökad framgång och lönsam tillväxt. Alternativet är att hålla sig fast vid det gamla sättet att göra affärer. Ett säkert sätt att förlora kontakten med dina kunder och ett säkert sätt att bli utdaterad.

Vi har redan fått bevittna undergången av en del stora drakar. Vanliga exempel är: Kodak som gått i konkurs. Blockbuster som är ett minne blott. Med Amazons intåg, ligger nu många fysiska butiker på fashionabla adresser illa till. Men hur ser läget ut för din verksamhet? Hur hanterar ni och förbereder er för den oundvikliga teknologiska revolutionen som stundar?

Global research gjord Massachusetts Institute of Technology och Capgemini visar en del övertygande siffror:

  1. Digitalt mogna bolag är 26 % mer lönsamma än sina branschkonkurrenter. 
  2. Dom generera 9% mer omsättning genom redan existerande tillgångar. generate 9% more revenue through their existing assets.
  3. I slutändan uppskattas marknadsvärdet på bolag som ses som ledarna inom digitalisering 12% högre.

När allt kommer omkring lever alla bolag under sina kunders, klienters, patienter och medlemmars nåder. Det är ditt ansvar att hitta nya och bättre metoder för att skapa värde i deras liv. Med teknologi som en kärna i ert bolag är framgång inom räckhåll. 

Vad är digital transformation?

canva-image-37Enligt PTC, menar ledare att de främsta fördelarna med digital transformation är ökad operationell effektivitet (40%), snabbare marknadslansering (36%) och förbättrad förmåga att möta kundernas förväntningar (35%). Fart och anpassningsförmåga är nyckeln idag. 

Digital transformation är egentligen inget mer än förmågan att ta sig från punkt A till punkt B snabbare, smartare och mer effektivt genom att nyttja rätt digital teknik. Å andra sidan så handlar inte digital transformation primärt om teknik, det handlar om kunden.

Teknik spelar så klart en stor roll i förändringen av företag, det är ett medel för att nå målet. Framgångsrik digital transformation sker när företag enbart implementerar den teknik som är nödvändig för hållbar tillväxt. Att implementera ny teknik bara för sakens skulle är meningslöst, dyrt och en säker väg mot misslyckande.

I en perfekt värld skulle alla initiativ till digital transformation resultera i vinsttillväxt och en framtidssäkrad organisation. Men tyvärr så misslyckas minst 70% av all digital transformation, oftast på grund av motstånd hos ledningen, på operationell nivå eller hos båda.

 Digitalisering är inte en process som görs bakom skynket hos ett företag. Eller enbart på IT-avdelningen. Framgångsrik digital transformation är en produkt av digitalt ledarskap och en organisationskultur som ser teknologi som en drivande faktor och inte en stödjande funktion. Den fundamentala idén med att transformerar ett bolag digitalt handlar inte om att ersätta utan om att revolutionera arbetsplatsen som vi känner den idag. Det handlar om att återuppfinna hur er verksamhet, tänker, operera, samarbetar, marknadsför och säljer.

I slutändan bör du alltid sträva efter transformation som gör att ni ökar värdet för kunden på ett eller annat sätt. För kundvärdet är relaterat till vad era kunder är villiga att betala. 

Värdesätter era kunder snabba leveranser? Se då till att optimera er produktion och leverans processer med teknik.

Värdesätter dina kunder hjälpsam kundservice? Se då till att optimera er kundtjänst med hjälp av teknik.

Kom ihåg, din överlevnad hänger på dom som köper dina produkter!

 

Varför är digital transformation viktigt?

Enligt en undersökning gjord av Gartner säger 56% av VD:ar att digitala förbättringar har lett till ökad omsättning. Adobe kom framtill att bolag som prioriterar det digitala har 64% högre sannolikhet att uppnå sina affärsmål jämfört med deras konkurrenter. En undersökning av konsultbolaget McKinsey & Co visade att digital transformation och fokus på kundupplevelsen kan bidra till 20-30% ökad kundnöjdhet och skapa ekonomiska vinster på 20-50%. Deloitte drog slutsatsen av två tredjedelar av ett bolags konkurrensfördelar beror på dess kundupplevelse. En omfattande undersökning gjord ibland CMOs visade att bolag med fokus på kundupplevelsen har 1.6 gånger högre kundnöjdhet och hela 1.9 gånger högre genomsnittligt ordervärde!

Bolag som anammar det digitala presterar helt enkelt bättre, på alla plan. Deras verksamhet är smidigare, snabbare och mer kostnadseffektiva. Dom växer fortare. Dom är mer effektiva. Dom är bättre på att förstå vad deras kunder vill ha och skapar en fantastisk kundupplevelse. Datan och tecknen som visar på att digitala ledare generera större omsättning, mer vinst och är mer attraktiva för investerare, är överväldigande.

Det är därför digital transformation är viktigt för ditt bolag. 

Till vem riktar sig digital transformation?

canva-image-36

Från ett funktionellt perspektiv så brukar digital transformation drivas (med amerikanska termer) av en CIO, CEO eller CMO. Men en COO vill bygga en mer agil, snabbare och mer effektiv operationell verksamhet. Eller en HR-chef vill förmodligen ha en smidigare digital rekryteringsprocess. En försäljningschef vill förändra en traditionell säljorganisation till en digital sådan.  

Diskussionen kring digital transformation bör inte begränsas till ledningen eller specifika avdelningar. Transformation kan bara ske om hela bolaget från golvet till toppen och hela varvet runt, anammar ett digitalt tänkande och sätter teknologin i första rummet när det kommer till både det operativa och till affärsmodellen.

I praktiken kan vi utröna en viss typ av personlighet som vanligtvis brukar driva på förändringen. Kanske inte helt otippat är det oftast yngre och modigare ledare som har det digitala tänkandet. Har ni sådana ledare i ert team?

Föga förvånande finns det också den motsatta typen, "digitala blockerare". Dom lutar sig tillbaka med armarna i kors och berättare om hur "vi har alltid gjort så här" eller "vi klarar oss bra utan sådant modernt hokus pokus". Att investera i teknik bara för investerandets skulle är meningslöst, men att inte acceptera förändring bara för att man inte vill förändras är förmodligen ännu värre. Om du värdesätter ditt bolags långsiktiga livskraft, då är det viktigt att utrusta ledarna, med rätt inställning till det digitala, med rätt förutsättningar. En bra digital ledare är 1 av 5 nyckelfaktorer för att genomföra en lyckad digital transformation. 

Att digitalt transformera ett bolag handlar i slutändan om människorna. Så på nästa ledningsmöte, varför inte sätta "digitalt" på agendan? Börjar med att ställa er själva följande enkla, men avgörande frågor:

1. På kort sikt: Hur kan teknik gör vår vardag mer effektiv?

2. På medellång sikt: Vilka nuvarande digitala trender bör vi utforska?

3. På lång sikt: Vilka "högrisk" digitala trender bör vi satsa på?

Om Blockbuster hade satsat på online streaming när det begav sig, så kanske dom fortfarande funnits idag. När det kommer till den oundvikliga digitala utvecklingen kommer det inte hjälpa att helt ignorera eller sticka huvudet i sanden. Förr eller senare kommer en mer digital mogen konkurrent med en starkare affärsmodell och en mer effektiv organisation konkurrera ut er. Det har redan skett inom många branscher:

  • Telecom har utmanats av Voice Over Internet Protocol (VoIP).
  • Traditionella fysiska butiker av e-handeln.
  • Tryckt media och TV har tappat till online media.

Listan på industrier som påverkats av digitalisering fortsätter. Mer intressant är, vilken bransch tror du står på tur nu? Är det möjligen din bransch? Kommer ni förstå och uppfatta förändringen i tid? Kommer ni vara en ledare eller följare?

Related Insight & Cases

CRM_1

How AutoConcept Improved Customer Experience By Integrating With HubSpot CRM

AutoConcept is a growing insurance company with proprietary insurance system. HubSpot became the obvious complement.

Learn More →

small_Bilpartner-1 (1)

How Bilpartner Reduced IT Support Costs By A Whopping 50%

Bilpartner had had the same IT supplier for many years. Both the relationship and the quality of IT operations had aged poorly..

Learn More →Don't miss out!

Sign up for our monthly newsletter and receive our latest insights on digital transformation right in your inbox.