Om Digitalisering 

TeQflo definierar digitalisering som det som sker när det mänskliga beteendet möter teknologi. Digitalisering handlar alltså inte enbart om teknik, människor måste förstå och använda den också för att uppnå förändring.

 

Liksom inom många andra ämnen är vissa områden mer uppmärksammat under vissa perioder. Just nu pratas det mycket om digitalisering i förskolan, i skolan och kommuner. Men digitaliseringen är ingen trend, det är en ny industrirevolution, en industrirevolution 4.0, som kommer förändra världen och gör det redan i en väldigt snabb takt.

 

Digitalisering, ordet har hängt med ett tag nu, ursprungligen syftade ordet på överförandet av information eller media från analogt till digitalt, till exempel musik från vinylskivor till mp3-filer eller scanning av bilder. Det begrepp har idag begränsats till att benämnas som digitisering.

 

Digitalisering är en bredare definition av det fenomen som svept över världen de senaste åren. Begrepp som Healthtech, Fintech, IoT, AI, AR handlar om att effektivisera och förbättra branscher, produkter eller tjänster med hjälp av digitala verktyg.

 

Digitalisering eller digital transformation är den process där ny teknik förändrar affärsmodeller, företag och hela branscher och detta i en hastighet och omfattning som är svår att greppa.

 


Men ny teknik som fristående fenomen kan inte förändra något, Internet, IT, AI, VR, AR, i kalkylen måste även människan räknas in, digitalisering eller digital transformation sker i den brytningspunkt där människans beteende möter den nya tekniken, när tekniken implementeras, används, först då kan kraften av digitalisering utnyttjas tillfullo.

 

 

 

 

Inom kort kommer vi fylla på med ännu mer information och insikter kring digitalisering.

 

Under tiden kan ni läsa mer om