Upp

Digitala Mästare - det ultimata målet

Digitala mästare utklassar sina konkurrenter - läs mer nedan.

Gör nulägestest
Boka möte

Digitala mästare - en introduktion

Är ditt företag fullt optimerat för den snabba digitala utvecklingen? Genom att bli en Digital Mästare kommer du bana väg för framgång! Tiderna förändras ständigt, hållbara företag är framtiden - och vi kan ge dig viktiga insikter. Utöka ditt digitala mastermind och din organisation, allt på samma gång.

Ladda ner vår guide

Läs när det passar dig och dela med kollegor.

pdf-image

Innehåll

01

Fördelarna för Digitala Mästare (vinsdrivande insikter)

Företag som anpassar sig till den nya digitala eran är lönsammare än sina konkurrenter. För att ärligt talat; är ditt bolag så digitaliserat som du önskar? Med all respekt: förmodligen inte. Endast en mindre del av alla bolag kan kalla sig Digitala Mästare. Att förstå det digitala ekosystemet kommer utvidga dina perspektiv och sannolikt ge insikter kring fördelarna som följer av ökad förståelse.

 

When mastering digital technologies, companies are able to increase their profit and productivity.

 

Så, vad är signifikativt för den så kallade eliten inom digitaliseringen? Till en början så genererar de 9% mer försäljning jämfört med konkurrenterna. Ännu viktigare, när det gäller lönsamheten, är de bäst digitaliserade bolagen 26% mer lönsamma jämfört med liknande företag. Dessa siffror utgör en stor skillnad!

 

Låt oss bryta ner de viktigaste insikterna:
 • Digitalisering – de flesta har inte uppnått sin potential!
 • Digital Mästare; vad symboliserar en sådan?
 • Digital transformation – varför och hur startar man resan?
 • Kundnöjdhet – kommer du hänga med i utvecklingen?

När vi blickar bakåt i tiden – till den industriella revolutionen – får vi en bättre förståelse av det som lett oss till det omedelbara behovet av digitala framsteg. Under denna tid effektiviserades företagen: nya maskiner förändrade ekonomin, kapitalismen och hela marknaden. Företag som ville överleva tvingades anpassa sig för att blomstra. Känner du igen likheterna mellan dåtid och nutid? Det stämmer... tiden att vara alert och agera är återigen här. 

02

Digitala Mästare: En Introduktion

Idag verkar vi i en kundcentrerad era. Det handlar om användarupplevelsen (UX) och hur företag sätter kunden i centrum genom hela sin verksamhet. Hos Nike kan kunderna helt anpassa köpupplevelsen genom att skräddarsy sin helt unika sko. Hur? Digitala verktyg skapar nya möjligheter att tillgodose kundbasen på en helt ny nivå jämfört med tidigare!

Det handlar om att återuppfinna det digitaliserade sättet vi bemöter våra kunder på. Nike har varit pionjärer – särskilt med FuelBand, dom lyckades bygga ett djupare band varpå idrottare anslöts digitalt. Datainsamlingen från aktiva atleter möjliggjorde förståelse för de verkliga behoven hos användarna. Nike lyssnade på kunden och har löpande strävat efter att förbättra den digitala upplevelsen ur ett användarcentrerat perspektiv. Exakt så skapas användarvänligt UX!  

 

För att bemästra och ta ägarskap över dina digitala rutiner följer här några viktiga punkter:
 • Sammanväv intressenter, anställda och kunder --> digitalt ekosystem
 • Digitalisera interna arbetssätt för att höja effektiviteten och produktiviteten
 • Agila ledarskapsförmågor vid införande av digitala teknologier och verksamhetsutveckling

De tre insikterna ovan är den Digitala Mästarens DNA. Frågan du behöver ställa dig själv är enkel: hur använder ditt företag digital teknik för att skaffa er konkurrensfördelar? I boken Leading Digital av Andrew McAfee et al, kontaktades 150 chefer i 50 stora företag runtom i världen. Målet: att ta reda på dessa ledares förhållningssätt till digitala hinder och aktuell användning av ny teknik.

Det kommer inte som en överraskning att de flesta av företagen redan investerade i ny smart teknik, vilket inkluderade allt från social media, mobilitet, analytik/data och artificiell intelligens. Men enbart ett fåtal företag stod ut från gruppen: Digitala Mästare. Så, vad är det som de gör annorlunda? Först och främst, att leda i förändring är en kritisk faktor för digital framgång. Det handlar inte enbart om vad bolagen investerar i, nej, utan till lika stor del om det digitala ledarskapet. Smarta arbetssätt och öppenhet för att investera i digitala aktiviteter skapar Digitala Mästare.

03

De Fyra Nivåerna av Digitalt Mästarskap

Låt oss dyka djupare. Eftersom Nike, som vi redan nämnt ovan i sektionen Digitala mästare - en introduktion, excellerar både i det digitala och ledarskapsförmågan – hur går det då jämförelsevis för de andra bolagen i samma dimensioner? När dessa två dimensioner sätts samman bildas 4 nivåer av Digitalt Mästarskap:

Group 21@2x

Källa: "The Digital Advantage: How Digital Leader Outperform Their Peers in Every Industry," Capgemini Consulting and MIT Center for Digital Business, November 2012.

 

Beginners [nybörjare]

Är du en nybörjare enligt skalan? Och hur fastställer man i så fall det? Du kanske just har påbörjat digitaliseringsresan och, om så är fallet, är det viktigt att inte gå i den vanliga fällan: "vänta och se"-strategin. Denna strategi bygger på säkerhet innan agerande; ofta antas det att digitala möjligheter passar bättre i andra branscher än just din. Observera att en avvaktande strategi generellt inte rekommenderas då den kan vara skadlig för ert bolag över tid. En nybörjare saknar också ofta ledarskapsförmåga. Här behövs utbildning, utveckling av bolagets förmågor och arbetsprocesser. En nybörjare har alltså 3 möjliga strategier mot Digitalt Mästarskap:

 1. Utveckla både digitala- och ledarskapsförmågor
 2. Utveckla digitala förmågor
 3. Utveckla ledarskapet

 

Fashionistas

Denna grupp uppfattas ofta som otraditionell. Detta eftersom dessa Fashionistas inte tvekar på att haka på nya tekniska trender. Trots öppenheten till, och implementationen av tekniska innovationer, klassificeras de inte som mästare i den digitala konsten. För att nå Digitalt Mästarskap måste även ledarskapet bemästras. Där det finns ett överflöd av digitala trender försakas ofta disciplinen. Föga förvånande var Fashionistas de minst lönsamma i forskningen.

Om ett bolag investerar i nya teknologier behöver de styrning och robust digitalt ledarskap åtfölja. Konsekvenserna blir kostsamma när effekten av investeringarna uteblir. Eller, om kostnaderna inte är det primära problemet, så  förloras tid och många initiativ får backa vilket både är demoraliserande och dyrt. Missförstå oss inte; det är bra testa nya saker i jakten på den optimala lösningen – Men undvik nedan fällor där Fashionistas ofta går fel i strävan mot Digitalt Mästarskap:

 • En tydlig styrningsmekanism som koordinerar aktiviteter och initiativ
 • Kundengagemang och uppföljning är instrumentalt och utan riktlinjer  minskar utvecklingslinjen såväl som effekten
 • Den interna kommunikationen blir för ad-hoc p.g.a. avsaknaden på styrning

 

Conservatives [konservativa]

Hur är situationen gällande det traditionella, konservativa ledarskapet? Huvudproblematiken är, jämfört med Fashionistas, omvänd. När du inte bryr dig så mycket om snabb teknisk utveckling så tenderar alla investeringar i digitala innovationer nagelfaras och dras i långbänk. Låt inte detta hända inom din organisation (vilket givetvis är lättare sagt än gjort). Men att ta steget in på den digitala spelplanen och investera i digital innovation är vitalt för att inte förlora mark mot konkurrenterna. Styrning, struktur och processer är givetvis viktigt – men i slutändan handlar det om balans. Att enbart fokusera på tungrodd struktur kan innebära att mer snabbfotade konkurrenter blir morgondagens branschvinnare.

Being a conservative is a type of business that is strong on leadership, but weaker on digital capacities.

 

Om du känner igen dig i den konservativa kategorin, upplevs då någonsin tvivel kring din nuvarande digitala strategi? Vi förstår. Ledare i mer digitalt konservativa bolag har ofta längre erfarenhet och dessutom genomlevt mycket. Tiden är en bristvara (för att inte nämna resurser och kapital) och tanken på att slösa är svåröverkomlig för många. Men för stor dos försiktighet kan skapa en auktoritetsfälla där rutiner, kontroll och uppföljning dominerar över utveckling och förändring. Nedan sammanfattas de alltför konservativa mönsterna:

 • Mobiliseringen från ledningsgruppen uteblir – detta leder till långsamma och standardiserade "alibi"-beslut.
 • Ohälsosam passivitet saktar ner hela organisationen – en utmanande, enande [digital] vision saknas
 • I slutändan: framfart övergår till stillastående när den övergripande rädslan för misslyckande tar överhand

 

Digitalt Mästarskap – det spelar roll

När allt kommer till kritan handlar det om att överkomma utmaningarna som du och dina konkurrenter möter. Det är här Digitala mästare excellererar. De vet vilka avgöranden som behöver tas ställning till gällande digitala investeringar efterföljt av fullskaliga genomföranden – och ledarna engagerar sig fullt ut i genomförandet. Behövs vägledning säkerställs kompetens – internt som externt. Om resurser behövs så skjuts medel till. Digitala Mästare vet att den digitala fördelen, rätt använd, ger en oerhört stark position i branschen.

Men... hur kan du mäta effektiviteten i digitala framsteg jämfört med dina branschkollegor? Visst, de fyra nivåerna av digitalt mästarskap indikerar ditt nuläge, men låt oss förtydliga ytterligare en sak: I boken Leading Digital, presenterades en undersökning som inkluderade 391 företag i 30 länder. Denna enkät riktade sig enbart till storbolag med >5 miljarder i intäkter.

Målet var att, genom statistiska metoder, ta reda på hur de två vitala delarna av Digitalt Mästarskap – digital- och ledarskapsförmåga – är korrelerade med bolagens prestation och nyckeltal. Visst kommer du ihåg att högre vinst och försäljning förknippas med digitala mästare? Nedan grafer visar en helikoptervy över utfallet jämfört med genomsnittet i respektive bransch. Nu ser du fördelarna tydligt. Oavsett bransch så har Digitala Mästare bäst förutsättningar för att skapa hållbara företag.

Displaying the revenue generation efficiency and profitability of the four different categories in the Four-level Digital Mastery quadrant.

Källa: Adapted from George Westerman et. al., "The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry".

 

Låt oss summera den viktigaste fördelen med att bli en Digital Mästare: prestation!    

 

Lönsamhetsgrafen visar att Digitala Mästare är hela 26% lönsammare än genomsnittet i respektive bransch. De Konservativa klarar sig också bra med en lönsamhet 9% över snittet. Värre är det för Fashionistas som i det tekniska överflödet slarvar bort lönsamheten. Smarta digitala satsningar med bra ledarskap är vägen fram mot att skapa ett hållbart företag som kan tituleras Digital Mästare. Att notera: forskningen som gjorts är på stora bolag! Med omsättning på över 5 miljarder per bolag blir hävstångseffekten för Digitala mästare betydande.

04

 Tiden är Knapp - Agera Nu

Att bygga digital kapacitet och förmåga kan ta tid, men det kommer vara mödan värd. Varför? För att din utveckling kommer göra framtida digitaliseringsaktiviteter och investeringar mindre riskfyllda och enklare. Med andra ord, desto snabbare du kommer igång – desto bättre kommer ert bolag att drivas! Det är viktigt med ha i åtanke att den digitala transformationen händer just nu. Digitaliseringståget står på perrongen. Om du inte vill komma på efterkälken är det hög tid att kliva på tåget nu!

Självfallet går utvecklingen olika fort beroende på bransch. Om du är i rese- och telekomindustrin, där digitaliserade konkurrenter huserat länge så går det snabbare. Medicintekniska- och producerande bolag har hittills varit mer skyddade – banbrytande digitaliserade lösningar är fortfarande på efterkälken. Men fråga dig själv – är tiden verkligen på de väntandes sida?

 

With rapid digital advancements and opportunities, a company cannot wait around. It is time to act now.

 

Det kan vara lockande med antagandet att allt kan avvakta, särskilt om misstanken att du är en nybörjare ligger i bakhuvudet. Om därtill hela din industri ligger i bakkant utvecklingsmässigt – varför ska just du vara först ut att investera tid, kapital och resurser? Det kan först låta som rationellt tänkande – men perspektivet är fel. Det är alltid värt att investera i rätt verktyg som ökar er digitala- och ledarskapskapacitet. Vad som i själva verket ÄR rationellt skulle vara en satsning för att bli bättre än konkurrenterna.

 

Fokusera på ditt eget företag medan du håller koll på konkurrenterna. Med framsteg inom viktiga områden för just dig så kommer du vinna mycket mark – och detta kommer förmodligen täcka mer än tillräckligt för att bli riktigt framgångsrika i just din del av företagssfären.

05

Starta Resan: Skräddarsy din Väg

Hur gick retail-giganten Nike tillväga? Det är lätt med ett antagande såsom att de föddes till en Digital Mästare. Men nej – Nikes väg gick från Fashionista till Mästare. De började utveckla digitala lösningar i olika delar av företaget. Slutligen var det Nike Digital Sport Unit som blev katalysatorn där bolaget vävde ihop tidigare initiativ och framsteg i sina digitala lösningar. Därmed trillade ledarskapet på plats också. Med det sagt kan alla, inklusive ditt företag, hitta sin unika väg framåt.

Men om jag är Nybörjare? Kan du utvecklas direkt till en Digital Mästare? Det är ovanligt men möjligt. Huvudutmaningen är att ofta att hinna ikapp och ta sig förbi konkurrenterna som redan startat. Medan du söker metoder och vägar framåt så kan din rivaler utnyttja dina svagheter eller kanske rentav utvecklas i nya riktningar.

Det stora modehuset – Burberry – tog ett framgångsrikt språng från Nybörjare till Digital Mästare. I vissa branscher, t.ex. informationstjänster, underhållning och media så kanske du redan står på en "brinnande plattform". I dessa fall kan det vara bäst att försöka ta ett språng och gå från Nybörjare till Digital Mästare.

 

Nu när du läst igenom några exempel ovan är det hög tid att bryta ner de tre kategorierna som gör att du tappar mark till Digitala Mästare. Detta för att förstå dina specifika utmaningar...

 

Beginners [nybörjare]

Utmaningar:
 • Ledningen förstår inte det kommersiella värdet i progressiv teknologi
 • Ett fåtal initiativ har testats – men inget har fungerat och genererat ROI (Return On Investment)
 • Digital kultur = brådmogen
Sätt att förbättra:
 • Experimentera med tekniska lösningar, börja t.e.x. internt och lös ett känt problem med en digital metod
 • Bygg en digital vision och gå stegvis därifrån – gör mer av det som fungerar bäst för dig.
 • Starta med att förstärka din naturliga förmåga – det digitala eller ledarskapet – och sen, när du är redo, kan mer avancerade lösningar implementeras.

Fashionistas

Utmaningar:
 • Avancerad teknologi existerar men körs i silos och sitter inte ihop
 • Ingen genomgripande vision finns och koordinationen är undermålig
 • En digital kultur kan finnas – men endast i avgränsade delar av bolaget
Sätt att förbättra:
 • Innovera de digitala förmågorna smart – arbeta tvärfunktionellt med starkt ledarskap bakom initiativen.
 • Väx ledarskapet genom utbildningar och personlig utveckling. Följ gärna andra framgångsrika Fashionistas fotspår, lär av hur de utvecklats till Digitala Mästare över tid.
 • Fokusera på ett fåtal processer att förbättra – ett alltför brett fokus hindrar framsteg.

Conservatives [konservativa]

Utmaningar:
 • Genomarbetad [digital] vision och strategi – men ofta mindre utvecklad
 • Grunden för digitala aktiviteter är möjligen lagd – men framstegen mot målen är få eller långsamma.
 • Stark kontroll och koordination mellan avdelningarna kväver utvecklingen av mer kvalificerad digitalisering
Sätt att förbättra:
 • Dra nytta av ditt starka ledarskap för att utveckla dina digitala förmågor
 • De erfarna ledarna är informerade medan experterna influerar och driver den teknologiska innovation mellan avdelningarna. Ofta lägger sig ledare i detaljer som de inte förstår vilket hindrar bolag att nå maximal potential.
 • Skapa en övergripande strategi för att bli ett mer sammanhängande bolag genom IT, inkludera kundprocesser och kommunikation samt interna aktiviteter såväl som affärsmodeller.

Att nå Digitalt Mästarskap händer inte över en natt. Att se svagheter och förbättringspotential är nyckeln till framgång och tillväxt. Den viktigaste frågan att ställa, speciellt relativ till dina konkurrenter är: har du verkligen tid att vänta?...

 

Ladda ner vår guide

Läs när det passar dig och dela med kollegor.

pdf-image
Henrik Börjesson_Web
Starta den digitala transformationen
Boka ett kostnadsfritt möte med mig!
Boka möte

Relaterat innehåll