Upp

Molntjänster - den stora guiden

Läs mer om molntjänster för att navigera framtida lösningar.

Gör IT nulägestest
Boka möte

Molntjänster - en introduktion

Molntjänster är en IT-tjänst där man hanterar program och datalagring och annat online istället för att använda datorns mjukvara.

Detta byter ut de fysiska servrar som tidigare fanns på kontoret som då istället hanteras av en leverantör i molnet. Genom moln-tjänster så får man tillgång till allt arbete oavsett vilken enhet och var i världen man befinner sig.

Innehåll

01

Molntjänster - en introduktion

En molntjänst innebär att organisationer själva slipper köpa, installera och hantera egen hårdvara, utan istället finns det möjlighet att bara betala för det dem faktiskt nyttjar. Organisationen kan själva välja att växla både upp och ner i vilken prestanda som behövs, även helt automatiskt. Så t.ex tillfälliga pikar i belastning påverkar inte användarna i form av långa svarstider eller oåtkomliga system, och om systemet inte används så minskar prestandabehovet och då även priset.

Det finns ingen typ av molnbaserad databehandling som passar alla. Flera olika modeller, typer och tjänster för molnbaserad databehandling har utvecklats för att möta organisationernas snabba föränderliga teknikbehov.

02

Vad är molntjänster?

» Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att en tjänst ska räknas som en molntjänst. Bland annat måste man som konsument själv kunna beställa, ändra och ta bort tjänster utan någon mänsklig inblandning. Som konsument måste man också ha åtkomst till tjänsterna från olika enheter så som dator, mobil och surfplattor via internet. 

Molntjänster omfattas av lagen som ställer krav på att leverantörer av digitala tjänster ska bedriva ett systematisk säkerhetsarbete och rapportera incidenter till myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Vad skiljer molntjänster från traditionell IT?

Enkelt förklarat skiljer sig molntjänster från traditionella IT-tjänster genom att både lagring och drift sker över internet och man behöver därför inte längre behöver ha fysisk hårdvara. En övergång till molntjänster innebär alltså att man internt inte behöver ha lika mycket administrationskrävande hårdvara och program. Till skillnad från traditionella IT-system har man inga extra kostnader för installation och uppgraderingar.

Vilka nackdelar finns det med molntjänster?

Några utmaningar som kan finnas med molntjänster är främst dessa:

1. Molntjänster kan bli dyrare snarare än kostnadseffektivt
Om ditt företag inte använder standardlösningar kan det i slutändan bli dyrare än andra lösningar. Komplicerade lösningar med befintliga system kan vara kostnadsdrivande. Det är viktigt att tänka både strategiskt och långsiktigt så att lösningen inte bara fungerar idag, utan även flera år framöver.
 
2. Vendor Lock
Det saknas idag standarder mellan olika serviceleverantörer för att flytta data från en leverantör till en annan leverantör - eller tillbaka in house. Detta medför att man kan bli låst till den leverantören man valt.
 
3. Migrering
En dålig migrering kan leda till att systemet blir osäkrare än tidigare eller ge effekten av att bli en dyrare tjänst som fungerar långsammare. Därför är det viktigt att göra en bedömning av vad för företagsinformation som kan sparas i molnet och vad som inte kan göra det.
 

Screenshot 2021-09-02 at 11.46.57

Vilka olika molntjänster finns det?

De vanligaste är dessa:

 • Public Cloud (Offentliga moln)
  Detta är den vanligaste typen av molnbaserad databehandling. Offentliga moln drivs av en extern leverantör och tillhandahålls via Internet. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av leverantören. I ett offentligt moln delar du samma maskinvara, lagringsutrymme och nätverksenheter med andra organisationer eller ”klientorganisationer” i molnet och du får åtkomst till tjänster och hanterar ditt konto med en webbläsare. 
 • Private Cloud (Privat moln)
  Ett privat moln består av resurser inom molnbaserad databehandling och som används endast av en organisation eller ett företag. Det privata molnet kan antingen vara värdbaserad hos en extern leverantör - eller finnas fysiskt i organisationens lokala datacenter. Skillnaden mot Public Cloud är att detta är ett privat nätverk och används enbart av en organisation - vilket gör det enklare för en organisation att anpassa det efter sina specifika behov. Privata moln används ofta av organisationer som vill ha förstärkt kontroll av den egna miljön så som till exempel myndigheter och ekonomiska institutioner.
 • Hybrid Cloud
  Detta är en kombination av privata moln och offentliga moln med möjlighet att kunna balansera mellan olika plattformar. Fördelarna med detta är bland annat att man får en ökad flexibilitet för att flytta belastningen mellan de olika plattformarna, fler distrubitionsalternativ och större säkerhet. När behoven blir för stora för den lokala infrastrukturen kan företagen enkelt flytta över till det offentliga molnet utan att ge en tredje part tillgång till företagets data. Organisationer får flexibiliteten i det offentliga molnet genom att köra vissa arbetsbelastningar i molnet, och de kan samtidigt ha mycket känsliga data i sitt eget datacenter för att uppfylla klientbehoven eller myndighetskraven.

olika_moln_losningar__

 

Hur många typer av molntjänster finns det?

De tre största leverantörerna av molntjänster är i dagsläget Google Cloud, Microsoft Azure samt Amazon Web - men det finns många fler att välja på. Inom var och en av leverantörerna finns det hundratals olika molntjänst-modeller att välja mellan - och varianterna av tillgängliga molntjänster expanderar hela tiden. Det kan vara svårt att navigera i alla olika modeller och tjänster som finns och därför erbjuder vi en kostnadsfri konsultation på 2 timmar som hjälper er analysera era specifika behov.

Vad innebär de olika tjänstemodellerna?

Det finns tre olika modeller för molntjänster och det handlar främst om vem som ska vara ansvarig för vilken del av leveransen. Dessa tre är:

 • SaaS (Software as a service)
  SaaS står för “programvara som en tjänst”. Med denna modellen är det leverantören som är ansvarig för hela leveranskedjan och man får allt färdiglevererat. Som kund betalar man enbart för antalet användare per månad och i priset ingår allt man behöver vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning. SaaS-leverantörer hanterar allt det tekniska vilket gör det till en enkelt tjänst att implementera. Det är en kostnadseffektiv lösning för företag som letar efter en enklare lösning då man betalar bara för det som används och man kan enkelt lägga till och ta bort tjänster och abonnemang utifrån förändrade behov. Detta betyder att man kan experimentera i en säker miljö med vad som faktiskt funkar för verksamheten och företagen kan spendera mindre tid och pengar på installationer, hantering och uppdateringar. Möjligheten att snabbt driftsätta med låg risk har gjort SaaS otroligt populärt bland små företag och startups. Nackdelen är att man som kund inte har någon kontroll över infrastrukturen och om systemet är nere så märks det. Det är en helhetslösning som är begränsade när det gäller anpassning.
 • PaaS (Plattform as a service)
  PaaS står för “plattform som en tjänst”. Med denna modellen hyr man i princip allt man behöver som operativsystem, verktyg och infrastruktur - och leverantören har ansvar för uppdateringarna av operativsystemet och programvaran. Denna modell används primärt för att kunna bygga och hantera sin egen plattform och infrastruktur och resten hanteras av leverantören. Detta gör det även möjligt att bygga, testa, och utveckla allt i samma miljö. Prismässigt är denna modellen mer kostnadseffektiv då hantering av egna maskiner kan undvikas helt och fördelen är att man inte behöver betala för dyra licenskostnader. Många leverantörer har även modeller där man enbart betalar för det man använder. Nackdelen är att när man köper en PaaS-tjänst får man tillgång till en databas men man kan som kund inte påverka vilken version det är eller vilken nivå den är på. Det styrs av leverantören. Det kan även innebära en viss begränsning om man vill byta leverantör då det kan resultera i förlorad data.
 • IaaS (Infastructor as a service)
  IaaS står för “infrastruktur som en tjänst” och med denna modellen får du IT-strukturen levererad. Det betyder att man själv har tillgång att sätta upp virtuella servrar, nätverk, VPN-länkar och lagring och att man samtidigt själv är ansvarig för de olika komponenterna och konfigurationen av dessa. Denna modellen innebär alltså att man har full kontroll över sin egen infrastruktur utan att behöva hantera den fysiskt på plats. Startups eller små företag föredrar denna modellen för att slippa spendera tid och pengar på att skapa och köra hårdvara/mjukvara. Även större företag kan föredra denna modellen eftersom de behåller full kontroll över sina applikationer och infrastruktur samtidigt som det finns möjlighet att enbart betala för det som används. Nackdelen är man själv ansvarar själv för att ha en backup av den faktiska konfigurationen om det skulle visa sig att något gått fel.

jamforelse_tjanste_modeller

Vilken tjänstemodell för molntjänster passar mitt företag?

Det beror på företagets behov. Innan man väljer vilken tjänstemodell som passar verksamheten är det viktigt att kartlägga vilka behov som finns för molntjänsten så att ni kan välja rätt alternativ. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation på 2 timmar med vår specialist för att hjälpa er att komma igång.

Varför ska man välja molnet?

Det finns en mängd olika fördelar med att använda cloudtjänster och här nedan listar vi några av dem:

 • Molnet innebär att man kan få tillgång till alla tjänster och allt arbete från vilken enhet som helst i hela världen, när som helst. Allt som behövs är tillgång till systemet och internet-uppkoppling. Molnet förenklar helt enkelt distansarbeten, arbete på resande fot och globariserings-möjligheter.
 • Det finns möjlighet att enbart betala för den kapacitet man faktiskt använder vilket ger en ökad flexibilitet - man behöver nämnligen bara betala för den kapacitet man har behov av i dagsläget och kan sedan enkelt utöka den allt eftersom behovet växer.
 • Minskar investeringarna som krävs för att starta en ny verksamhet och bidrar till snabbare implementering av nya IT-tjänster, och eftersom en molntjänst levereras via nätet - därför behöver man heller inte investera i en massa ny utrustning - därmed slipper man köpa, installera, uppdatera och hantera hårdvara lokalt.

Skapa affärsnytta med molnet

Tydliga exempel på affärsnyttan med molntjänster är att man får en klar bild av kostnaden och användningen av IT. En välhanterad molnmiljö ger IT-ansvariga en omfattande helhetsbild av resurser, tillgångar och kostnader och en effektiv moln-tjänst gör det möjligt att analysera verksamhetens IT utifrån både användning och ekonomi.

En annan tydlig affärsnytta är att man kan potentiellt spara stora summor genom att kartlägga sin närvaro i molnet eftersom möjligheten finns att man inte betalar för mer kapacitet än vad som faktiskt krävs. Det är även driftsäkert - och man kan snabbt komma igång med nya lösningar. Samtidigt är det även kostnadseffektivt och har hög säkerhet.

Till skillnad från traditionella IT-system har man inga extra kostnader för installation och uppgraderingar vilket skapar förutsättningar att flytta budgeten från drift och underhåll till utveckling och innovation.

Användarvänlighet

Att använda Molntjänster är väldigt användarvänligt. Det enda man behöver är en internetuppkoppling vilket gör att man kan befinna sig var som helst i världen - och ändå kunna arbeta effektivt. Man är alltså inte låst till ett kontor eller en specifik plats för att ha full åtkomst. I molntjänsten ingår också full support via leverantören vilket ger en extra trygghet.

Effekt

Effekten av att använda sig av moln-tjänster är att man minskar kostnaderna för programvara, systemplattformar och infrastruktur. Eftersom man heller inte är låst till en specifik geografisk plats får man frihet och möjlighet att befinna sig vart som helst i världen - och ändå kunna vara lika effektiv som på ett kontor. Effekten av att företag snabbt kan sätta upp nya lösningar och skala upp eller ner dessa efter det aktuella behovet gör att man snabbare kan effektivisera och anpassa verksamheten.

Hur fungerar det i praktiken att gå över till en molntjänst?

För att börja med moln-tjänster krävs det att verksamheten gör en så kallad migrering vilket innebär att man flyttar tjänster och data till molnet. För att underlätta detta och för att skapa de rätta förutsättningarna för en lyckad migrering gör vi en sk förstudie där vi undersöker hur de tekniska förutsättningarna ser ut för skapa en så lyckad migration som möjligt. Hur omfattande en migrering är beror på verksamhetens storlek och på vilka tekniska förutsättningar som finns i verksamheten i nuläget.

Vad är en molnstrategi och hur gör man en sådan?

En molnstrategi upprättas för att förtydliga hur nya molntjänster gör det möjligt att realisera målen i de övergripande strategierna i en verksamhet.

En molnstrategi utformas och optimeras utifrån verksamhetens behov, önskemål, förutsättningar och krav och innehåller tydliga mål och syften. För att skapa en moln-strategi måste man genomföra en kravanalys samt sammanställa frågeställningar och rekommendationer. Ett utmärkt sätt att upprätta en molnstrategi är att låta en molnexpert inventera vilka behov och krav som finns för att kunna ge ett förslag på hur strategin kan optimeras samt att ansvara för att man möter de krav och regelverk som finns.

I strategin kan man välja om man vill ha en komplett moln-lösning eller om man vill kombinera molnlösningar med traditionell IT. Det är lätt att gå över till molnet men utan en riktig strategi och struktur så kan kostnaderna komma att skena iväg.

Hur optimerar man molntjänster?

Den stora vinsten med Cloud kommer först när man också anpassar sin organisation till molnet. Målet är att få en samlad organisation som kan arbeta snabbt, agilt och effektivt och att använda IT-lösningar för att nå det målet. Det bästa sättet att optimera sina molntjänster är att göra en noggrann planering för övergången och se till att samtliga medarbetare tar del av och blir upplärda i det nya arbetssättet direkt.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Hur lång tid det tar är beroende på verksamhet och önskemål. Det beror helt och hållet på hur verksamheten ser ut i dag och vilka behov och önskemål som finns. Vi hjälper er dock med hela processen från början till slut och ser till att övergången sker så effektivt och smidigt som möjligt.

03

Säkerhet och risker

Finns det några risker med att använda molntjänster?

Det finns alltid en liten risk att de företagen som levererar molntjänster upphör med sin verksamhet. Därför är det viktigt att säkerställa äganderätten och rätten att använda sina egna data. En handlingsplan för leverantörsbyte bör därför finnas med i moln-strategin. Det är viktigt att data kan garanteras och återanvändas om leverantören avvecklar verksamheten.

Innan man bestämmer sig för att börja använda molntjänster måste man därför förstå vilka lagar, krav och regler som finns. Leverantören måste leva upp till dessa och man måste också säkerställa att det inte råder några oklarheter kring vem som äger de immateriella rättigheter till det som produceras inom ramen för tjänsten. Att noggrant utvärdera potentiella leverantörers soliditet, riskhantering och långsiktighet är viktigt att genomföra innan avtal signeras.

Hur säker är vår information i molnet?

När man investerar i molntjänster kan man också välja vilken typ av säkerhet man vill ha, eftersom olika typer av data har olika säkerhetsbehov. Att allt sparas automatiskt och inte på en lokal hårddisk, minimerar risken för att man tappar bort information - och eftersom molnleverantören ansvarar för att ta hand om backuper minskar risken för att förlora värdefull data.

När man använder sig av molntjänster så ligger en stor del av ansvaret på molntjänstleverantören, vilket förstås gör det till ett överlag säkert alternativ. Större molntjänstleverantörer har specialistkompetens kring IT-säkerhet som kan gynna dig som kund. Det är också viktigt att tänka på att ett eventuellt intrång mot ditt företag är ett intrång mot leverantören, och få leverantörer vill behöva stå till svars inför en kund för att de har gjort något som äventyrat kundens IT-säkerhet.

Molnleverantören gör kontinuerliga säkerhetsuppdateringar för att hålla ett maximalt skydd mot dataintrång och sabotage och har de senaste antivirusskydden installerade. Det finns också en ökad fysisk säkerhet då riskerna med att ha en egen hårdvara vid till exempel inbrott eller brand är större. Även om vissa leverantörer erbjuder omfattande säkerhetsåtgärder så har man vissa skyldigheter att skydda din egen data, applikationer och tjänster och detta görs bäst via att upprätta en IT-policy för företaget. Detta är också någonting som TeQflo kan hjälpa er med.

Vilka utmaningar finns det kring integritet?

När dataskyddsförordningen kom 2018 blev det striktare regler för hur företag bearbetar data. Risker med att använda molntjänster varierar beroende på hur känslig data företaget har och hur leverantören hanterar sin molntjänst. Det finns dock vissa molntjänster som kan hjälpa till med att säkerställa att GDPR-reglerna efterföljs.

04

Priser

Vad kostar en molntjänst?

Priserna skiljer sig åt mellan olika leverantörer och beroende på vilken typ av modell man väljer att använda. De flesta tjänsterna har en fast månads - eller årsavgift men det finns även tjänster där man kan välja att betala per gång tjänsten används. Detta gör att man kan välja att bara betala för de resurserna man faktiskt använder och kan skala upp och ner efter behov vilket gör molntjänster till ett kostnadseffektivt alternativ.

Behöver man uppdatera sina molntjänster medför det låga ingångskostnader eftersom man inte behöver köpa mjukvaran - och tack vare att man har en fast månadskostnad blir det enkelt att följa och planera kostnaderna då man inte behöver stå för underhålls- eller säkerhetskostnaderna.

Betalar man endast för den kapaciteten man använder?

Ja den möjligheten finns hos vissa leverantörer och i vissa modeller vilket medför att man själv kan anpassa tjänsten efter aktuellt behov.

05

Om TeQflo

Hur kan TeQflo hjälpa till?

Vi arbetar med helhetslösningar och skräddarsyr våra tjänster efter era behov. Med en skräddarsydd, säker hostinglösning får ni prestanda anpassad efter behov. Vi hjälper er verksamhet att nå framgång genom vår långa erfarenhet av molnstrategier och implementationer - och samtidigt hjälper vi er också med de juridiska frågorna kring säkerhet som molntjänster medför.

Samarbete genom hela molnresan

Vi börjar med att göra en nulägensanalys av er verksamhet där vi tillsammans går igenom hur situationen ser ut idag. Steg två är att göra en behovsanalys och här går vi igenom önskat läge; dvs hur ni vill att er verksamhet ska utvecklas och vilka mål som ska nås. När dessa stegen är klara gör vi en så kallad För-studie där vi sammanställer vilka tekniska förutsättningar som finns för att genomföra migrationen och ett tids-estimat för detta. 

Sedan sammanställer vi detta och gör en presentation över våra rekommendationer som vi baserat utifrån analyserna. Här beskriver vi hur vi kan hjälpa er att ta er från nuläget till önskat läge och hur detta kan genomföras i praktiken. Nästa steg är att vi upprättar en projektplan där vi har tydliga steg för varje del av processen och i den ingår även en separat plan för migreringen - en så kallad migreringsplan. 

I projektplanen ingår även en långsiktig plan för hur verksamheten ska hantera migrationen när den väl är implementeras och för hur affärsverksamheten ska skapa framgång med det nya affärssättet. Vi är med på hela resan från start till slut.

overgangen_till_cloud_

 

Våra tjänster

Utöver en implementation till Moln-tjänster kan vi även hjälpa er med samtliga delar av er IT-verksamhet då vi även kan fungera som en komplett IT-partner. Läs mer om detta här - eller boka ett möte direkt med vår specialist Ted Olsson här.

Boka gratis konsultation

Vi hjälper er med alla steg på vägen mot molnet. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation på 2 timmar med vår specialist Ted Olsson för att diskutera vilka alternativ som finns för just er verksamhet.

06

Ordlista - vi reder ut begreppen

 • Auto Scaling

Autoskalning är en metod som används i molnberäkning som dynamiskt justerar mängden beräkningsresurser i en serverfarm - vanligtvis mätt av antalet aktiva servrar - automatiskt baserat på belastningen.

 • Backend-as-a-Service (BaaS)

BaaS är en molntjänst som möjliggör för iOS-utvecklare att ansluta applikationer mot en molnbaserad backend och få möjlighet att använda tjänster som datalagring, användarhantering, push, notifieringar och integrering med sociala nätverk. 

 • Banking as a service (BaaS)

BaaS (Banking as a Service), eller banktjänster som service, möjliggör digital leverans av standardiserade finansiella produkter och tjänster från specialiserade leverantörer via webben. 

 • BPaaS (Business Process as a Service)

BPaaS förser företag med de människor, processer och teknik, som de behöver för att fungera som en "pay-per-use-tjänst" genom att använda tillgängligheten och effektiviteten i ett molnbaserat system.

 • Cloud Architect / Engineer

Person med specialistkompetens för att hjälpa företag att implementera och optimera molnlösningar.

 • Cloud as a Service (CaaS/Cloud Service)

Med CaaS tillhandahåller molnleverantörer i huvudsak en hostad container-orkestreringsmotor för att distribuera och köra containrar, hantera kluster, automatisera skalning och felhantering och underhålla den gemensamma infrastrukturen lager, med styrning och säkerhet inkluderat.

 • Cloud Automation

Ger insikt om hur resurser används samtidigt som verktygen används för att skala resursanvändning i enlighet med behovet.

 • Cloud bursting

Kapacitetstyrd omdirigering till molnet en konfiguration som skapas mellan ett privat moln och ett offentligt moln i syfte att hantera toppar i IT-efterfrågan.

 • Cloud Computing

Cloud computing är ett samlingsbegrepp för vanliga IT-tjänster som erbjuds privatpersoner eller företag från ett nätverk av datacenters.

 • Cloud Foundry

En plattform med huvudsyftet att underlätta leveransen av PaaS-tjänster.

 • Cloud Governance

Cloud governance handlar om att styra vem som har access till vilket cloud oavsett om det är ett privat eller publikt cloud. 

 • Cloud Load Balancing

Lastbalansering i molnvärlden.

 • Cloud Management

Säkerställer att kostnader, säkerhet och stabilitet för molntjänster hanteras optimalt.

 • Cloud Management Platform (CMP)

CMP är ett hjälpmedel för en molntjänstkund att hantera utplacering och drift av applikationer och tillhörande dataset över flera molntjänst-infrastrukturer, inklusive både lokalt moln-infrastruktur och infrastruktur för offentlig molnleverantörsleverantör. 

 • Cloud Migration

Molnmigrering är en process för att flytta program och data från en plats, ofta ett företags privata, lokala servrar (”lokala”) till en offentlig molnleverantörs servrar, men även mellan olika moln.

 • Cloud Modernization

Cloud Modernization är en sammansättning av olika tjänster i ett erbjudande som hjälper dig att snabbt få upp en modern it-miljö som snabbt ger er förutsättningar för att få kraft av innovationen i er organisation och verksamhet.

 • Cloud Native

Cloud native computing är ett tillvägagångssätt inom mjukvaruutveckling som använder cloud computing för att "bygga och köra skalbara applikationer i moderna, dynamiska miljöer som offentliga, privata och hybridmoln.

 • Cloud Optimization

Övervakning av prestandan för applikationer i molnet och kontinuerligt optimering av lösningar enligt era affärsbehov.

 • Cloud Security

Molnsäkerhet är en del av cybersäkerhet som är dedikerat till att säkra datorsystem i molnet. Det inkluderar att se till att data förblir privat och säker över nätbaserad infrastruktur, program och plattformar.

 • Cloud Service

Onlinebaserade IT-tjänster som tillhandahålls av tredje part. 

 • Cloud Service Provider (CSP)

Det är ett Microsoft-program som är anpassat för partners som säljer molnlösningar. Partnern får en faktura från Microsoft varje månad och kan själva fakturera kunden för hela lösningen.

 • Cloud Sourcing

Namnet CloudSourcing är en sammanslagning av “moln” och “outsourcing” med betydelsen att det helt ersätter traditionell IT-outsourcing.

 • Cloud Storage

Molnlagring eller Cloud storage är en molntjänst för lagring av data.

 • Cloud Strategi

En molnstrategi upprättas för att förtydliga hur nya molntjänster gör det möjligt att realisera målen i de övriga övergripande strategierna i en verksamhet. En molnstrategi utformas och optimeras utifrån verksamhetens behov, önskemål, förutsättningar och krav och innehåller tydliga mål och syften. 

 • Cloud testing

Molntestning är en form av programvarutestning där webbapplikationer använder molnbaserade datormiljöer för att simulera verklig användartrafik.

 • Cloud Washing

Ett fenomen där teknikföretag helt enkelt tillskriver sina produkter och tjänster diffusa egenskaper genom att döpa om dem till ”cloud”. 

 • Cloud Workspace

Allt du behöver för att få ditt arbete gjort snabbt och effektivt - samlat på ett enda ställe. 

 • Community cloud

Ett gemenskapsmoln i datorer är ett samarbete där infrastruktur delas mellan flera organisationer från en specifik gemenskap med gemensamma problem, oavsett om det hanteras internt eller av en tredje part och värd internt eller externt. Detta styrs och används av en grupp organisationer som har delat intresse.

 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)

I dataskyddsförordningen/GDPR introduceras begreppet Data Protection Impact Assessment (DPIA). DPIA är ett koncept för risk- och sårbarhetsanalys ur ett dataskyddsperspektiv. När personuppgifter behandlas på ett särskilt riskfyllt sätt ska denna föregås av en DPIA.

 • Database

En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen.

 • Desktop-as-as-Service (DaaS)

DaaS är ett virtuellt skrivbord innehåller en anställds hela skrivbord - ikoner, bakgrundsbilder, fönster, mappar, verktygsfält, widgets, etc., på en molnbaserad fjärrserver istället för på den anställdes PC eller annan enhet. 

 • DevOps

DevOps är en uppsättning metoder som kombinerar programutveckling och IT-verksamhet. Det syftar till att förkorta livscykeln för systemutveckling och tillhandahålla kontinuerlig leverans med hög programvarukvalitet.

 • Enterprise Application Integration

EAI är en teknik för att integrera flera verksamhetssystem via en applikationsserver och på så sätt skapa ett nytt gemensamt gränssnitt till samtliga system. Användaren kan nå det gemensamma gränssnittet via sin webbläsare, mobiltelefon eller liknande.

 • Enterprise Resource Planning (ERP) 

Resursplanering för större företag.

 • Extensibility

Extensibility är en programvaruteknik och systemdesignprincip som ger framtida tillväxt. Extensibilitet är ett mått på förmågan att utöka ett system och den ansträngningsnivå som krävs för att implementera tillägget.

 • Google Cloud Platform (GCP) 

Google Cloud Platform, som erbjuds av Google, är en serie molntjänster som körs på samma infrastruktur som Google använder internt för sina slutanvändarprodukter, som Google Sök, Gmail, fillagring och YouTube.

 • Hybrid Cloud

Detta är en kombination av privata moln och offentliga moln med möjlighet att kunna balansera mellan olika plattformar. Fördelarna med detta är bland annat att man får en ökad flexibilitet för att flytta belastningen mellan de olika plattformarna, fler distrubitionsalternativ och större säkerhet. När behoven blir för stora för den lokala infrastrukturen kan företagen enkelt flytta över till det offentliga molnet utan att ge en tredje part tillgång till företagets data. Organisationer får flexibiliteten i det offentliga molnet genom att köra vissa arbetsbelastningar i molnet, och de kan samtidigt ha mycket känsliga data i sitt eget datacenter för att uppfylla klientbehoven eller myndighetskraven.

 • Infrastructure as a Service (IaaS) 

IaaS står för “infrastruktur som en tjänst” och med denna modellen får du IT-strukturen levererad. Det betyder att man själv har tillgång att sätta upp virtuella servrar, nätverk, VPN-länkar och lagring och att man samtidigt själv är ansvarig för de olika komponenterna och konfigurationen av dessa.

 • Microsoft Azure

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som används för att skapa och vara värd för webbapplikationer via Microsofts datacenter. Windows Azure Platform klassas som en plattformstjänst och är en stor del av Microsofts strategi kring molntjänster och deras SaaS-erbjudande Microsoft Online Services.

 • Multi-Cloud

Multicloud är användningen av flera molntjänster och molntjänster i en och samma heterogen arkitektur. Detta hänvisar också till distributionen av molntillgångar, programvara, applikationer etc. över flera molnhostingsmiljöer.

 • Personal Cloud

Med en privat molnlösning får du ett eget moln anpassat efter din verksamhets krav på tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet.

 • Platform as a Service (PaaS)

PaaS står för “plattform som en tjänst”. Med denna modellen hyr man i princip allt man behöver som operativsystem, verktyg och infrastruktur - och leverantören har ansvar för uppdateringarna av operativsystemet och programvaran. Denna modell används primärt för att kunna bygga och hantera sin egen plattform och infrastruktur och resten hanteras av leverantören. 

 • Private Cloud

Ett privat moln består av resurser inom molnbaserad databehandling och som används endast av en organisation eller ett företag. Det privata molnet kan antingen vara värdbaserad hos en extern leverantör - eller finnas fysiskt i organisationens lokala datacenter. Skillnaden mot Public Cloud är att detta är ett privat nätverk och används enbart av din organisation vilket gör det enklare för en organisation att anpassa det efter sina specifika behov. Privata moln används ofta av organisationer som vill ha förstärkt kontroll av den egna miljön så som till exempel myndigheter och ekonomiska institutioner. 

 • Public Cloud

Detta är den vanligaste typen av molnbaserad databehandling. Offentliga moln drivs av en extern leverantör och tillhandahålls via Internet. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av leverantören. I ett offentligt moln delar du samma maskinvara, lagringsutrymme och nätverksenheter med andra organisationer eller ”klientorganisationer” i molnet och du får åtkomst till tjänster och hanterar ditt konto med en webbläsare

 • Service Level Agreement (SLA) 

Ett servicenivåavtal är ett åtagande mellan en tjänsteleverantör och en klient. Särskilda aspekter av tjänsten - kvalitet, tillgänglighet, ansvar - överenskommes mellan tjänsteleverantören och tjänsteanvändaren. Den vanligaste komponenten i en SLA är att tjänsterna ska tillhandahållas kunden enligt avtalet.

 • Software as a Service (SaaS) 

SaaS står för “programvara som en tjänst”. Med denna modellen är det leverantören som är ansvarig för hela leveranskedjan och man får allt färdiglevererat. Som kund betalar man enbart för antalet användare per månad och i priset ingår allt man behöver vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning. SaaS-leverantörer hanterar allt det tekniska vilket gör det till en enkelt tjänst att implementera.

 • XaaS

Kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service: – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver ha är persondatorer och internetanslutning.

Henrik Börjesson_Web
Starta den digitala transformationen
Boka ett kostnadsfritt möte med mig!
Boka möte