small_Bilpartner-1 (1)

Minskade IT-kostnader - ökat affärsfokus för Bilpartner

Bilpartner

Bilpartner är en traditionell bilförsäljare Skåne. Med märken som Honda, Hyundai, Peugeot, Subaru and Fiat, kan deras kunder hitta bilen som passar just dom . Bilpartner erbjuder också fullständig service.

customer_service (1)
“Bilpartner är ett mycket bra exempel på hur IT-lösningar kan ha en positiv effekt för såväl en verksamhet som dess kunder. Vi har gradvis förbättrat Bilpartners IT-miljö och resultaten talar för sig själv.”
Johnny_Josefsson_TeamPic

Johnny Josefsson
Improve consultant, TeQflo

Utmaningar

Bilpartner hade under många år samma leverantör av IT-tjänster. Såväl relationen som kvalitén på deras IT åldrades mindre väl.  Konsekvenserna var många. Långsamma IT verktyg och en instabil miljö ledde till många ärenden hos service desken. Eftersom lösningarna vara föråldrade var ofta felen svår lösta och tidskrävande. Vilket märktes på fakturorna. Problemet behövde lösas, fråga vara bara: hur? 

Mål

 • Analysera, förstå och föreslå lösningar
 • Stabilisera IT driften för att reducera supportärenden
 • Reducera supportkostnaden för IT drift 
 • Installation av Wifi på 3 anläggningar
 • Produkter och installationer redo att använda direkt
 • SLA med tydliga förväntningar

Lösningen

Lösningen behövde implementeras på flera olika anläggningar, vara stabil och anpassad efter verksamhetens storlek. Därtill ville vi möjliggöra för Bilpartners egen personal att på egen hand kunna åtgärda fel i större utsträckning. Lösningen bestod i många viktiga delar:

 • Analyser & rekommendationer av rätt lösningar 
 • Konfiguration & installationer
 • Support i specifikation & anskaffning av IT projekt
 • Väldokumenterat arbete 
 • Wifi på 3 anläggningar

Resan mot en bättre IT miljö gjordes stegvis.

» Idag är deras IT miljö pålitlig och kostnadseffektiv.  

Resultat

Vi övertog en förbisedd och dyr IT- lösning. Frustrationen var tydlig, alldeles för mycket driftstörningar och en alldeles för hög kostnad. Med en begränsad budget förbättrade vi stegvis IT miljön. IT lösningar designade efter verksamheten. 

Driftsättning gjordes enligt plan och dokumentationen färdigställdes. Effekterna var bättre än vad Bilpartner vågade hoppas på, antalet supportärenden minskade drastiskt likaså kostnaden för IT support. Ytterligare besparingar kunde göras när vi assisterade inköp av IT.  Besparingarna investerades istället för en bättre kundupplevelse då man installerade WiFi tillgängligt för kunder på 3 anläggningar. 

» Lägre kostnader för IT drift möjliggjorde installation av WiFi tillgängligt för kunderna.  

Bilpartner

Kundcase & Insikter

small_arcaroma (1)

Vi skapar medvetenhet och leads för oliveCEPT och ArcAroma. 

ArcAroma är ett spännande teknologibolag som vi samarbetar nära med.  Genom att implementera en inbound-strategi har dom kunnat nå sin målgrupp runt medelhavet.

Läs mer →CRM_1

AutoConcept förbättrar sin kundupplevelse med  HubSpot CRM

AutoConcept är ett växande försäkringsbolag inom  garantiförsäkringar för nya och begagnade fordon. HubSpot blev ett självklart komplement i deras verksamhet.

Läs mer →