Upp

Digitalisering - den stora guiden

Digitalisering är när människa, processer och teknik möts!

Gör nulägestest
Boka möte

Digitalisering är verksamhetsutveckling essentiell för alla livskraftiga företag

Digital transformation medför fantastiska möjligheter. Världen står inför och befinner sig i en ny industrirevolution. Det är uppenbart att digitalisering och digital transformation har och kommer påverkar alla delar av samhället. Här har vi samlat alla våra tankar och insikter i ämnet. Här kan du få förståelse för hur du kan utnyttja detta i din verksamhet.

Ladda ner vår guide

Läs när det passar dig och dela med kollegor.

pdf-image

Innehåll

01

Digitalisering - Introduktion & Varför

För dom som jobbat inom IT  eller i "tekniktunga" branscher har begreppet digitalisering vid det här laget förmodligen blivit utslitet. I nutid når den digitala vågen bransch efter bransch och påverkar i olika utsträckning vårt arbete och våra liv. Men fortfarande, för många är begreppet alldeles nytt. Följer man nyhetsflödet möts vi av rubriker om digitalisering, digitalisering av skolan, digitalisering av förskolan, digitalisering och äldrevård.

Digitaliseringen är ingen trend, det är en ny industrirevolution, en industrirevolution 4.0, som kommer förändra världen och gör det redan i en väldigt snabb takt. Även om förändringstakten vi lever i idag är oerhört rask, så kommer den aldrig mer vara så här långsam. Möjligen en skrämmande insikt, men likväl en realitet och något vi måste förhålla oss till oavsett om vi vill eller ej.

På den här sidan hittar ni insikter och strategier för digital transformation som går att implementera oavsett bransch eller verksamhet. I vår blogg djupdyker vi emellanåt i specifika branscher och där kan ni hitta resurser som är mer anpassat för specifika branscher som digitalisering och HR, fastighetsbranschen eller ledarskap.

 

» Låt oss bryta ner digitaliseringen i de viktigaste områdena:


 • Vad är Digitalisering?
 • Digitala mästare - varför vill man bli det?
 • Digital transformation - hur gör man?

 

02

Vad är Digitalisering

Digitalisering

Som alla trendiga begrepp slits ordet ofta ut, efter att ha missbrukats tappar det också i kraft och så även digitalisering. Men digitalisering är mer än en trend. Du kan omöjligt ha undvikit att springa på ordet i något sammanhang, men vad är det egentligen?

Ursprungligen syftade ordet på överförandet av information eller media från analogt till digitalt, till exempel musik från vinylskivor till mp3-filer eller scanning av bilder.

Detta begrepp har idag begränsats till att benämnas som Digitisering. Digitalisering är en bredare definition av det fenomen som svept över världen de senaste åren. Begrepp som Healthtech, Fintech, IoT, AI, AR handlar om att effektivisera och förbättra branscher, produkter eller tjänster med hjälp av digitala verktyg.

 

Digitalisering eller digital transformation är den process där ny teknik förändrar affärsmodeller, företag och hela branscher i en hastighet och omfattning som är svår att greppa.

 

Under 2015-16 fick digitaliseringen fart på allvar. Men ny teknik som fristående fenomen kan inte förändra något, inte Internet, IT, AI, VR eller AR, i kalkylen måste alltid också människan räknas in. Digitalisering eller digital transformation sker i den brytningspunkt där människans beteende möter den nya tekniken, när tekniken implementeras, används, först då kan kraften av digitalisering utnyttjas tillfullo.

Digital transformation är ett begrepp för den resa ett bolag eller bransch gör mot digitalisering. Många globala konsultbolag har en tendens att blåsa upp begreppet till något stort och jobbigt. Vi på TeQflo tror på motsatt väg, förenkla och göra resan intressant och utvecklande.

Sammanfattningsvis, här är våra viktigaste definitioner att hålla koll på inom Digitalisering:

 • Digitisering = Konvertera analogt till digitalt
 • Digitalisering = När människa möter teknik (produkter och tjänster)
 • Digital Transformation = Digitaliseringsresan från punkt A till punkt B

Låt oss gräva lite djupare.

 

6 exempel på framgångsrik digitalisering

Det finns otaliga exempel på bolag som gjort en oerhört framgångsrik transformering. Nedan exemplifierar vi ett antal, för att ge en bild av hur digital transformation kan gå till. I vår blogg, har vi samlat ännu fler exempel och djupdyker ner i spännande case.

De mest uppmärksammade är naturligt också dom som i allmänhet de flesta känner till. Dom tittar vi så klart på men det kan också vara intressant att titta på hur mindre uppmärksammade (men framgångsrika). Nedan listar vi 5 ganska välkända exempel:

 • Uber: 2009 grundades Uber i San Fransisco och redan 2015 fanns det fler Uber-bilar i USA än de klassiska gula taxibilarna i New York.
 • Airbnb: Även AirBnb har sitt ursprung i den bubblande startupvärlden som finns i San Fransisco. Liksom Uber bygger affärsmodellen på delningsekonomins principer.
 • LinkedIn har en lite längre historia än de två föregående exemplen. 2002 grundade Read Hoffman bolaget och 2003 lanserades den sociala plattformen för professionellt nätverkande.
 • Amazon: Jeff Bezos, Amazons grundare, är idag en legend. Redan 1994 i internets vagga, lanserade han den online-baserade butiken Amazon. Då var det "bara" en bokhandel. Amazon har sedan dess ständigt utvecklats och lyckats återuppfinna sitt erbjudande och expandera. Genom att ständigt förfina, utveckla och innovera har affären följt digitaliseringens framfart och lyckats ligga i framkant.
 • Klarna: I Sverige har vi många spännande bolag som lyckats, ett lysande exempel är Klarna. När e-handeln ökade efterfrågades också säkrare men kanske framförallt smidigare lösningar för betalningar, en sådan smart lösning var Klarna.
 • Tibber: Återigen har vi en lovande scale-up i Sverige - denna gång är det elbolagen som kan komma att få det hett om öronen. Tibber har förenat en smart elbilsladdare, med grön el och låga elpriser drivna av artificiell intelligens. Sammantaget ett överlägset erbjudande jämfört med "konkurrenterna".

 

Den Fjärde Industrirevolutionen

Den fjärde industrirevolutionen eller Industrirevolutionen 4.0 är ett faktum. Människans behov av det digitalisering medför uppstod långt före den nya tekniken ens gjorde det nåbart.

Industrial Revolution Model Timeline SE

 

 

Moore's lag & människans hjärna

Uppkallad efter en av Intels grundare Gordon E. Moore, beskriver det Moore's lag utvecklingen av antalet transistorer som får plats på ett chip och hur det växer exponentiellt. Takten som gäller sedan många år tillbaka ger en fördubbling var 24:e månad.

Lagen visade sig stämma bra under lång tid men har tvingats revideras under senare år. Kanske är vi just nu inne i period som är lite utav en brytpunkt. Framtill idag har tekniken rusat fram, när det gäller chip och processorer är vi nu nere på nano-nivåer. Så forskningen och innovationen kan ta längre tid men när genombrotten väl kommer, rusar utvecklingen i full fart igen.

Vår hjärna har visserligen förändrats under tidens gång men fortfarande är den i många avseende programmerad precis som den var för mer än 40 000 år sedan. Det innebär begränsningar och svårigheter för oss att förändras och hänga med i den tekniska utvecklingen. Människan blir helt central i utvecklingen med konsekvensen att Digitalisering är överordnad Digitisering.

 

Användarvänlighet & Effekt påverkar timing

Digitaliseringen händer runt omkring oss men inte samtidigt. Timingen skiljer sig åt mellan olika branscher, tjänster och produkter. Det vi ser är att de med låg användarvänlighet och hög effekt påverkas först. Tvärtom påverkas de med hög användarvänlighet och låg effekt sist.

Samtidigt, låt er inte förledas av att just er bransch kommer förbli som den är idag. Otaliga exempel finns på start-up bolag som ger sig in i komplexa och nischade branscher. Amazon började smått med att sälja böcker online.

SpaceX sköter leveranser till den internationella rymdstationen. Flera start-ups attackerar bankbranschen vilket lett till att bankerna i försvar förvärvar bolagen.

Fundera kring er egen bransch. Är användarvänligheten låg och effekten av digitalisering hög? I så fall finns det stora chanser för er att gå förbi konkurrenterna. Innan de går förbi er.

 

Digitaliseringens Framfart & Path dependency

Tempot och framfarten av Digitaliseringen kan vara svår att greppa. De flesta förstår dock att det går väldigt fort och visst känns det som det har accelererat? Det har det.

Internet, mobiler och sociala medier har bidragit till snabbare spridning idag. Lokal idag, global imorgon. Nedan ser vi en graf som visar på olika tekniska genombrott och hur lång tid det tagit för dessa att nå 50 miljoner användare.

Graf_50miljoner.002

4 förändringsvågor

Internet: När internet kom förändrades världen. Vi har idag otroliga möjligheter att hitta information, kommunicera och samverka - globalt.

Mobilt: Den smarta telefonen har blivit den centrala plattformen i våra liv med flera timmars skärmtid varje dag. Vi har idag i princip ständig uppkoppling. Därför flyttas mängder med funktioner in i mobilen vilket gör att vi kan leva mer och mer mobilt.

Sociala medier: Kommunikation och samverkan på internet förändrades för alltid med Facebooks grundande. Med över en miljard användare så är det den överlägset största plattformen. Idag lever unga digitala liv medan medelålders personer lever fysiska liv med digitala inslag.

Spelifiering (gamification): Den kanske mest okända drivkraften är spelifiering. Kortfattat innebär spelifiering att spelelement från spel appliceras i andra sammanhang som exempelvis utbildning och försäljning.

Fungerar det? Ja.

Kraftfullt? Mycket.

Varför? För att hjärnans kemikalier stimuleras (rätt designat) vilket framförallt inkluderar dopamin, serotonin och oxytocin. Kan det missbrukas? Ja, spelifiering bygger på påverkan av människans olika drivkrafter. "Black hat" drivkrafter används t.ex. flitigt av spelbolag. Som tur är finns "White hat" (goda) drivkrafter som vi använder i spelifieringsprojekt.

 

Människan i den Digitala Världen

Förändringar påverkar människor och vår naturliga hållning är att hellre förbli än förändras. Hur vi bemöter och förhåller oss till förändring varierar men ofta har vi som organisation en tendens att underskatta förändringars påverkan. Detta gäller inom alla områden och att dessutom få fram ett ärligt svar om hur en förändring faktiskt påverkar en person är svårt. Vi vill helst inte erkänna att vi känner oss obekväma med ny teknik och förändringar. Ogärna vill vi framstå som bakåtsträvande och passé. Helst påskiner vi en yta av att vara progressiva, innovativa och dugliga, även i framtiden.

Förändring kan paketeras stort och omfattande alternativt litet och löpande (inkrementellt). Oavsett inriktning är det viktigt att ha ovan i åtanke. Varje förändring mottas naturligen med motstånd. Oaktat hur god intentionen är och hur positiv effekt antas bli för verksamheten. Förändringsledarskap gör stor skillnad. Beakta och investera i det.

 

4 grupperingar - var befinner ni er i den digitala transformationen?

Digital transformation (förändring) är också en generationsfråga. Dessa fyra grupper beskrivs i boken ”Get Digital Or Die Trying’". Visst, innehållet är generaliserande men bjuder påfallande ofta till skratt när vi presenterar dem för grupper. De fyra grupperna är:

Digitala_Folkgrupper.001

 

Avkoda Digitalisering - nedbrytning i 4 områden

Ofta hör vi att Digitaliseringen är bred. Det stämmer då Digitaliseringen spänner över de flesta områden i ett vanligt företag. Digitaliseringen påverkar affärsmodeller, IT, försäljning, kundrelationer, ledarskap, marknadsföring med mera. Därav bör Digitaliseringen ses ur ett helhetsperspektiv när man som bolag ska genomföra Digital transformation. Digitaliseringen kan också med fördel kategoriseras:

Inre Digitalisering: Inkluderar förenklat IT och teknik. Detta är infrastrukturen som kan förbättra och förändra interna processer. T.ex. affärssystem, integrationer, hårdvara, licenser etc. Inre Digitalisering driver inre effektivitet och påverkar främst kostnaderna.

Yttre Digitalisering: Yttre Digitalisering driver yttre attraktivitet vilket inkluderar digitala kommunikationsverktyg, försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Till skillnad från inre digitalisering, påverkas bolagets tillväxt av den yttre digitaliseringen. Att bygga en närvaro på sociala medier, använda digital marknadsföring, automatiserade sälj- och marknadsföringsprocesser och kundtjänst, är exempel på yttre digitalisering.

Affärsmodeller: Digitaliseringen har medfört helt nya och många gånger helt fantastiska möjligheter. Kanske är det i affärsmodellerna de mest minnesvärda förändringarna sker. Företag som har insett potentialen, lyssnar på kunderna och agerat därefter är de som kommer ha bäst förutsättningar att överleva i den digitala framtiden. Exempelvis:

 • Airbnb och hotell.
 • Klarnas förenklade betalningar och banker
 • Uber mot taxibolag
 • Tjänstefiering mot produktbolag. Volvo On Demand och Volvo.

Ledarskap: Digitala mästare är inte bara den aspekt av digitaliseringen som vi upplever är mest eftersatt. Som vi nämnde tidigare är människan ofta olika inställning till förändring och denna inställning är viktig att kunna hantera för att kunna implementera digital transformation med bästa möjliga resultat.

 

Ovan text är huvudsakligen hämtad från följande källor:

 • Gilian & Hammarberg. Get Digital or Die Trying.
 • Bonnet, McAfee, Westerman. Leading Digital.
 • Gartner, Rasking, Waller. Digital to the Core.

 

03

Varför Digitalisera?

Digital Transformation - Varför är det Viktigt?

Nedan fördjupar vi oss inom följande områden:

 • Digitaliseringens 4 grundprinciper
 • För överlevnad - exempel att undvika
 • Digitala Mästare - Affärsnytta & nyckeltal

 

Digitaliseringens 4 grundprinciper

 

Allt som kan digitiseras/digitaliseras kommer att digitiseras/digitaliseras

 

Genom att förstå vad digitalisering faktiskt är, kan vi också komma framtill varför vi ska digitalisera. Citatet ovan är återigen hämtad från digitaliseringsbibeln ”Get Digital Or Die Tryin’”. Det fångar egentligen upp det enkla och korta svaret på frågan, varför man bör digitalisera. Vi föredrar hellre uttrycket digitiseras eftersom digitaliseringen även inkluderar människor och därmed gör digitaliseringen unik. Eftersom allting som kan digitiseras kommer att digitiseras förr eller senare, kommer vi till princip 2:

 

Allt som digitiseras/digitaliseras kan kopieras

 

Det som i allt större utsträckning blir digitiserat kan också lättare kopieras.

 

Allt som kan kopieras sjunker i värde

 

Så hur ska vi förhålla oss till denna bistra sanning? Den är faktiskt inte så bister som det kanske kan låta, det för snarare med sig otroliga möjligheter för den som väljer att ta till sig digital transformation.

 

Allt som inte kan digitiseras/digitaliseras, stiger i värde

 

I en allt mer digital värld blir det mänskliga viktigare. Teknik, robotar, algoritmer och mjukvara klarar sällan tillfredsställa våra mänskliga behov. Därför stiger det djupt mänskliga i värde. Digitalisering är inte människa eller teknik. Digitalisering är människa & teknik - i den ordningen.

 

För överlevnad - exempel att undvika

Visst låter det dramatiskt. Men de allra flesta har nu insett att någon form av digitalisering måste dom genomföra för att ha en chans på framtidens marknad.

Blockbuster var en gigant på den amerikanska filmmarknaden och såg sig själva som titaner. I periferin började digitaliserade lösningar som Netflix röra sig. I digitaliseringens linda var det dock inte lika självklart att investera i framtiden. Det blev också slutet för Blockbuster. När konsumenten snabbt ändrade beteenden blev kostnaderna för stora relativt intäkterna.

Motsatt finns där lysande exempel på hur man vänt digitalisering till en fördel. Netflix var bland de första ute med en digital lösning med global expansion. Gemensamt för överlevarna är att de förändrat sin affärsmodell och skapat digitaliserade lösningar för att anpassa sig till nya konsumentbeteenden.

 

Digitala mästare - Affärsnytta och nyckeltal

Westerman, Bonnet och McAfee forskade fram en mycket intressant slutsats om digitalisering. Den digitala mästaren var lönsammare och produktivare försäljningsmässigt än sin branschkollegor:

 • +26 % i lönsamhet
 • +9 % i försäljningsproduktivitet

Dessa 2 effekter är förmodligen bland de mest eftertraktade i strategier, affärsplaner och målsättningar. Resultaten var också branschöverskridande.

Men vad är det som definierar en digital mästare? 2 huvudfaktorer skapar Digitala mästare:

 • Digital förmåga
 • Ledarskapsförmåga

Den digitala förmågan handlar om att välja och använda smarta, utifrån bolagets kontext, digitaliserade lösningar. Vidare krävdes ledarskap för implementera de digitala verktygen och optimera arbetsprocesser.

Forskarna kunde dela in de undersökta bolagen i fyra kategorier:

 • Nybörjare: De som varken kommit igång med digitaliserade lösningar eller som har ledarskapet att genomföra.
 • Konservativa: Denna gruppen var inte heller igång men var i övrigt välskötta bolag med bra ledarskap. Saker blev gjord, dock ej digitala lösningar
 • Fashionistas: I denna grupp hittar vi teknikpionjärer. Dessa bolag vill testa nya coola lösningar men har svårt att realisera affärsvärdet.
 • Digitala mästare: Denna gruppen kombinerade det bästa från Fashionistas och konservativa. De hade valt rätt lösningar från verksamheten och implementerat dem på imponerande sätt. Resultatet talade för sig själv, bättre lönsamhet och försäljningsproduktivitet.

The four levels of digital mastery displays how well adapted a company is to the digital era that we live in.

Källa: "The Digital Advantage: How Digital Leader Outperform Their Peers in Every Industry," Capgemini Consulting and MIT Center for Digital Business, November 2012.

 

Många företag har applicerat digitala verktyg, det kan handla om marknadsföring via sociala medier, sökmotorer och jämförelsesajter. Även inom detta område har en utveckling skett sen internet togs i fullt bruk världen över. Kanske har en hel del system också digitaliserats som t.ex. tidsrapportering, bokföring, etc. Men som vi påvisat fortsätter utvecklingen.

Alla trender och tekniker ska man inte nödvändigtvis agera på, men omvärldsbevakning är viktigare än någonsin. Att kunna besluta om vad som ska ageras på eller ej kan vara avgörande. Ett bra råd för att ligga i framkant är att titta på ett beslutstödssystem och omvärldsbevakningsverktyg. I realiteten, för de flesta, skulle vi rekommendera stegvis förbättring mot att bli en Digital mästare. Hur? Det läser ni mer om i nästa del.

04

Hur Digitalisera?

Digital Transformation - Hur gör man?

Som vi varit inne på tidigare handlar digitalisering om lika delar teknik som mänskligt beteende. Digitalisering innebär ofta en förändring, mer eller mindre drastisk. Men ett allvarligt misstag när en förändring ska implementeras i en organisation är hur människan påverkas. Förändring i sig kan vara obekväm, att då även implementera nya verktyg eller arbetsmetoder till en grupp med olika förkunskaper kräver ett gediget förändringsledarskap.

Nedan går vi igenom 4 steg för att sätta igång förändringsarbetet som digitalisering kräver.

 

With rapid digital advancements and opportunities, a company cannot wait around. It is time to act now.

 

Steg 1 - Förberedelse

Ledarskapsutmaningen och förändringsarbetet är oftast en större utmaning än tekniken i normalfallet. Därför inkluderar viktiga förberedelser:

 • Skapa intern förståelse varför förändringen är viktig
 • Gör en nulägesanalys för att förstå startpositionen
 • Ta fram en digital vision och linjera ledningsgruppen

Ovan 3 delsteg tar många för lätt på. Vad som då ofta händer är att digitaliseringen blir okoordinerad, personliga agendor vinner och värdefulla medel och resurser slösas bort.

 
Steg 2 - Fokusera

När visionen är satt börjar det viktiga arbetet - att komma igång. Det är oftare lättare sagt än och vi ser inte sällan att beslut skjuts upp av oklara anledningar. De 3 viktiga delstegen för fokus är:

 • Bryt ner den digitala visionen till områden och nyckelaktiviteter
 • Bestäm hur ni vill styra, organisera och mäta den digitala transformationen
 • Allokera budget till den digitala transformationen

Först när aktiviteterna är tydliga, inplanerade och mätbara blir digitaliseringsresan påtaglig. Är det vagt och svårt att förstå? Fortsätt gräv tills övertydliga aktiviteter utkristalliserats.

Inte sällan ges digitaliseringsresan i ansvar till den person som har mest att göra redan innan. Det är fel ur (minst) två aspekter. Dels utifrån att transformation är en "tillsammansresa" och dels utifrån att digitalisering tar tid i anspråk. Att på förhand enas om rimliga mål och förväntningar är viktigt.

Budget är fortfarande styrande i många organisationer. Finns det i budgeten har vi mandat att genomföra, alternativt får vi "trolla" med befintliga medel. Effekterna blir långsamma beslut och onödigt sent realiserade effekter. Likaså bör budgeten för digitalisering vara flexibel. I agilt eller semiagilt arbete upptäcks ofta möjligheter och utmaningar under arbetets gång. Därför är det viktigt att kunna navigera effektivt.

Sammanfattningsvis, skapa förutsättningar för att kunna ta snabba och kvalitativa beslut - proaktivt.

 

Steg 3 - Mobilisera

Nu är det dags att starta det faktiska arbetet. En bra start i förändringsarbetet ut mot den breda organisationen är fundamentalt - ändå är det lätt att slarva eller budgetera bort förändringsbudgeten. Nedan 3 delsteg är viktiga:

 • Kommunicera era ambitioner
 • Engagera er medarbetare
 • Sätta nya beteenden och förändra kulturen

Förståelse för riktning och delaktighet i resan dit är viktig för alla människor. Ut förstå varför och vart vi ska gå tillsammans är kraftfullt och samtidigt svårt att kommunikationen att fastna.

Organisera och engagera era medarbetare i förändringen. De som berörs mest är nyckelpersoner (inte enbart ledningen). Ju mer engagemang som kan skapas desto bättre lösningar kreeras.

Digitaliseringens möjligheter slarvas ibland bort av bristande förändringsbenägenhet. Gamla arbetsprocesser översätts "ordagrannt" in i nya system. Digitaliseringen är en ypperlig möjlighet att utvärdera, förändra och optimera era arbetsprocesser - för största möjliga värde.

 

Steg 4 - Cementera & utveckla

Digitala mästare blir aldrig färdiga. Det finns hela tiden potential att utvecklas - varken världen eller konkurrenterna står still. Nedan 3 delsteg är viktiga i den eviga "sista" fasen:

 • Bygg nya förmågor och kompetenser
 • Linjera incitament och belöningar
 • Mät, följ upp och förbättra - löpande

Efter de framgångsrika faserna 1-3 har mycket förändrats i ert bolag. Men ofta är människorna de samma, både till numerär, kompetenser och kultur. Det är nu fortbildningsresan behöver fortsätta. Hjälp era resurser utvecklas och växla in- och ut för att säkerställa access till nya kritiska resurser.

Ibland genomförs förändring men incitamenten, externa och inneboende, behålls intakta. Det är som att förmedla att det gamla fortfarande gäller - och gamla beteenden blir lätt kvar. Utforma belöningarna efter er nya värld. Och kom ihåg att yngre personer ser de inneboende incitamenten som väldigt viktiga medan de hårda externa är hygienfaktorer.

Ledarskapsutmaningen och förändringsarbetet är idag en större utmaning än tekniken i normalfallet. Förberedelser inklusive nulägesanalys, digital vision och en digital strategi är därför att rekommendera. Syftet är att förstå startpunkten och visualisera målet.

 

Focus on your own playground while tracking competitors. With advancing before they do – a lot of ground will be gained – and that'll probably cover more than enough road for you to be highly successful in your sphere.

 

Kom igång

Nu vet du mycket mer om digitaliseringen, varför den är viktig och hur du tar dig fram. Rekommenderade nästa steg är att:

 • Boka ett möte med oss så lyssnar vi in er utmaningar och berättar om era möjligheter
 • Ta nulägesttestet digital mästare
 • Förstå hur en Digital mästare är uppbyggd här

Ladda ner vår guide

Läs när det passar dig och dela med kollegor.

pdf-image
Henrik Börjesson_Web
Starta den digitala transformationen
Boka ett kostnadsfritt möte med mig!
Boka möte

Relaterat innehåll