Upp

Så, du vill flyga drönare? Detta behöver du veta!

Picture of Bjarke Lund Bjarke Lund |

Minuters läsning

Här kommer vi att titta på absolut minimum för att du och din C0 drönare ska få flyga i öppna kategorin A1.

Lugn, det blir tydligare när vi når slutet.

Grunderna

En drönare kan vara en kul hobby för en privatperson eller ett nyttigt verktyg för ett företag. Reglerna kring en drönare kan dock verka komplexa och svårgenomskådliga. Var får vi flyga, hur får vi flyga, vad får vi flyga och vem måste få veta att vi flyger? Mycket information cirkulerar och ord kan ibland stå emot ord så vad gäller egentligen?

Rent grundmässigt så finns det 3 kategorier av flygningar att förhålla sig till: öppen, certifierad och specifik kategori. Vi kommer här anta att vi försöker hålla oss inom den öppna kategorin och undvika alla de krav som ställs på en drönaroperatör som vill flyga inom den certifierade eller specifika kategorin. Det finns nog att diskutera i den öppna kategorin.

Tänk tillbaka på ordet drönaroperatör, här kommer en terminologisk differentiering skuttande in. En drönaroperatör är en person eller organisation som ansvarar för en eller flera flygningar och att dessa utförs på ett korrekt sätt. Den som faktiskt flyger drönaren kallas fjärrpilot och är alltid en person. En operatör kan naturligtvis vara fjärrpilot men detta måste inte vara fallet, en operatör kan övervaka flera fjärrpiloter.

Tillbaka till våra 3 kategorier öppen, certifierad och specifik. För att få flyga i den öppna kategorin ställs krav på flygningen, drönaren och operatören.

Flygningen

Det första vi måste tänka på när vi inleder en flygning är att kontrollera vilken typ av luftrum vi flyger i. Sverige har två typer av luftrum C-luft som är kontrollerad t.ex. runt flygplatser och G-luft som är okontrollerad. Luftfartsverket har på sin websida en enkelt tillgänglig karta där man kan kontrollera statusen på det luftrum man önskar flyga i[1]. När flyger i G-luft i den öppna kategorien gäller att vi får flyga på en max höjd av 120m och drönaren ska hållas inom synhåll. 

Då så, nu vet vi var vi får flyga så upp, tut och kör? Nja, inte riktigt. Tillbaka till den öppna kategorin där vi har tre underkategorier A1, A2 och A3 som begränsar hur vi får flyga och vad vi får göra. Listan kan göras lång och komplicerad men i huvudsak:

A1:  Får flyga nära människor i begränsad omfattning.

A2: Ska hålla ett avstånd till människor på 30m.

A3: Ska hålla ett avstånd på 150m till bostad-, affärs-, industri- och rekreationsområden.

För mer detaljer rekommenderas att man tar en titt på Transportstyrelsens websida[2]

Hur vet vi vilken av dessa A grupper vi tillhör? Då måste vi ta en titt på drönaren.

Drönaren

2023, ett år vi inte glömmer, Kung Charles III kröns till kung av Storbritannien, Barbenheimer gick hett på biograferna, Elon Musk fick börja operera in implantat i människors hjärnor och drönare som släppts på marknaden fram tills den 31 december 2023 som inte erhållit någon C-klass undantas de nya EASA regelverken. Alla lika legitima och minnesvärda händelser.

För alla oss som köper drönare från 2024 gäller dock att en drönare ska ha en C-klassificering som sträcker sig från C0 till C6. Av dessa får C0 till C4 flyga i den öppna kategorien om övriga krav möts. Viktigt att notera är att om din C0 drönare har en kamera så måste operatören registreras hos Transportstyrelsen[1], erhålla ett registreringsnummer och drönaren ska bära detta registreringsnummer på flygkroppen precis som de högre klassificeringarna måste. Du ska även som fjärrpilot för en C0 drönare med eller utan kamera noggrant ha läst igenom manualen[2].

För hembygddrönare <250g eller drönare som kommit ut på marknaden fram tills 31 december 2023 <250g gäller om kamera finns fortfarande kravet på registrering. De får dock flyga under kategori A1.

Så, C-klassificering och A-kategorier:
 C0-C1 = A1

 C2 = A2

 C3-C4 = A3

 

 Att vi har en drönare med markering C0 utrustad med kamera gör alltså att vi får flyga i kategori A1 men det ställer fortfarande krav på den som flyger drönaren.

Operatören

På Transportstyrelsens hemsida finns två saker att göra för att få vara fjärrpilot inom den öppna kategorin: registrera sig som operatör, eller flyga för en giltig operatör, och ta drönarkortet.

Vem ska registrera sig som operatör? För att citera Transportstyrelsen:

  • [Om drönaren] väger minst 250 gram, eller
  • kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en människa, eller
  • är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor, eller
  • tillhör flygning i kategori specifik.

Om en av punkterna beskriver din drönare så ska operatören vara registrerad. Undantagen är om du flyger drönaren inomhus, linstyrda modellflygplan, vissa drönare som förankras i marken med en max 15m lång kabel och drönare som räknas som leksak. För att vara operatör måste man vara minst 18 år och bofast i Sverige. Ett företag ska ha sitt säte i Sverige. 

Drönarkort ska tas av alla som vill vara fjärrpilot i kategorin öppen som flyger en drönare av klass C1 eller högre. Åldersgränsen för att vara fjärrpilot på egenhand är 15 men om någon som är yngre åtföljs av någon som är över 15 och båda har drönarkortet går det bra ändå. 

Får jag äntligen flyga min drönare nu?

Ja, men… Tänk på att om du vill flyga din drönare och ta bilder på vår fina svenska natur eller fina svenska hav och vill dela dessa så kan du behöva ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet respektive Sjöfartsverket. För fin utländsk natur och hav kan det vara värt att kolla upp läget med lokala myndigheter.

Våra källor: 

- https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/
- https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/dronarkort-och-utbildning/
- https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/registrering-av-operator/
- https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones-rpas/open-category-civil-drones

Innan du går, glöm inte att följa Bjarke på LinkedIn och följ även TeQflo. 

  1. Följ oss på sociala medier. Vi lägger ut på LinkedIn, Instagram och Facebook.
  2. Om du vill ha ytterligare kunskap, så ska du inte tveka att kontakta oss
  3. Vill du connecta med Bjarke på Linkedin? Då hittar du vår praktikant här: Bjarke Lund

Läs mer

Introducerar Service Hub och jämför Starter, Professional & Enterprise

2024-06-28 08:00

Nyfiken på Hubspot Service Hub? I detta blogginlägg avslöjar vi fördelarna med Service Hub. Det är som att låsa upp en skattkista av...

Introduktion till Marketing Hub: En omfattande guide

2024-06-28 07:00

Vill du maximera Hubspot Marketing Hub i din marknadsföring?

Låt oss jämföra Starter, Professional och Enterprise planer baserat på dina mål, budget...

Hur man använder kundrecensioner för att bygga förtroende

2024-06-26 15:35

Kundrecensioner är en kraftfull resurs för att bygga förtroende och trovärdighet för ditt företag. Men många glömmer att posta dem och tror inte att...