<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2547604998886820&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
What is digitalization blog post

19 September, 2019

Av: Henrik Börjesson

Vad är digitalisering - viktiga begrepp och förståelse

Begreppet Digitalisering är på allas läppar, trots det har inte alla helt förstått innebörden av det. I det här blogginlägget tar TeQflos grundare Henrik Börjesson oss igenom grunderna i begreppet. Huvudfrågan som vi ställer oss - Vad är digitalisering?

 

Digitalisering - Grunderna

I rummet satt ca 30 företagare. Vi var i en mindre stad och företagen var mestadels små och medelstora. Vi gick varvet runt för en kort introduktion. När det blev min tur att introducera TeQflo inledde jag med:

Jag tror många hört talas om digitalisering? Många nickade igenkännande, men vet ni vad digitalisering egentligen är? Hur många vet vad den innebär för er verksamhet? Tystnaden var kompakt. Jag fyllde snabbt i att vi på TeQflo jobbar just med de frågorna och att det bor fantastiska möjligheter i att bli digitala mästare. Poängen här är att inte ta grundkunskap för given. I detta inlägg delar vi med oss av ett utdrag vi ofta startar våra möten med när vi för första gången träffar en ny kund .

Mycket har sagts och skrivits kring det nu kanske smått tjatiga ordet digitalisering. Även om ordet funnits där i några år och området förtjänat en egen ministerpost finns det kunskapsgap och många bolag har faktiskt inte ens kommit ur startblocken än. De större bolagen har överlag startat. Chief Digital Officers anställs och bolagen sätter sig in i automation, digitisering och robotisering. De riktigt framåtlutade funderar på hur artificiell intelligens, blockchain och gamification kan lösa befintliga problem på nya sätt.

Sverige består till största delen av små och medelstora bolag. Och de kämpar med att förstå och genomföra digitaliseringen. Tappad konkurrenskraft kommer med ödesdigra konsekvenser. Samtidigt finns hopp och stora möjligheter. Det är de snabba och anpassningsbara som har störst möjlighet att bli digitala mästare.

 

What is digitalization?

Digitalisering - Kunskapsklyftorna är stora , många bolag har inte kommit ur startblocken medan de andra redan funderar på hur artificiell intelligens, blockchain och gamification kan lösa befintliga problem på nya sätt.

 

Första steget är förståelse och vi börjar från början. Nedan följer 3 viktiga grundbegrepp att hålla rätt på:


  • Digitisering = omvandla analogt till digitalt
  • Digitalisering = när människa möter teknik (produkter & tjänster)
  • Digital transformation = digitaliseringsresan från punkt a till punkt b

Låt oss bryta ner dessa begrepp - nedan tittar vi närmre på vart och ett av dem. 

 

Vad är Digitisering?


Digitisering är ett mer okänt begrepp men viktigt att känna till. Många som använder sig av digitalisering menar nog egentligen digitisering. Digitisering är när vi omvandlar analogt till digitalt. Det enkla exemplet i vardagen är när anteckningsblocket och kalendern ersätts med digitala alternativ (Office 365, G Suite eller liknande). Det något mer komplexa och intressanta exemplet är när en analog verksamhetsprocess förvandlas till ettor och nollor. T.ex. när företaget börjar spara data för viktiga processer i en databas med syfte att förbättra nyttan för kund, leverantör och medarbetare.

Ett färskt exempel är när vi hjälpte en kunds inköpsavdelning med digitisering. Den manuella processen var omfattande, upprepades ofta och analysmöjligheterna var starkt begränsade. Steg 1 var processförståelse. I steg 2 samlade vi in och sparade data strukturerat som i steg 3 användes för analys, förhandling och kommunikation. Den numera digitiserade processen är effektivare och lämnar mer tid till kvalificerade arbetsuppgifter.

 

Vad är digitalisering?

Ofta förväxlas digitalisering med digitisering. Konsekvensen blir att vi lever i vantron att digitalisering enbart är IT, teknik och därmed något som enbart rör IT avdelningen. Inget kunde vara mer missvisande. Digitalisering är när människa möter teknik genom produkter och tjänster. Apples iPhone är kanske en av de mest lyckade digitaliseringar vi upplevt där vi över natten gick från svårt till enkelt. Tekniken har möjliggjort helt nya beteenden hos oss människor. Och som människor har vi anpassat och förändrat våra beteenden i grunden. Människan mötte tekniken.

Apple iPhone Digitalization

 iPhone och Apple, ett lysande exempel på hur människa möter teknik.

 

Digitalisering för företag handlar om hur digital teknologi kan förändra och utveckla verksamheten. Tekniken möjliggör nya sätt att förverkliga visioner och strategier. Idag är teknikfrågan mer demokratisk, alla bolag kan i princip implementera och ha råd med kvalitativ teknologi. Det handlar istället om att göra smarta val av teknik som stödjer verksamheten och de strategiska målen. Varken mer eller mindre.

Även om valet av teknologi kan vara utmanande så är det ofta inget relativt den mänskliga aspekten i digitalisering. Verksamhetsutveckling innebär förändring och vi människor uppvisar naturligt motstånd. Vi vill hushålla med hjärnkraft när hjärnan behöver arbeta extra för att lära nya vanor säger vi instinktivt nej. Detta är en viktig skillnad mellan digitisering och digitalisering. Digitisering kan drivas som ett IT-projekt där fokus ligger på ettor och nollor. Digitalisering är ett verksamhetsutvecklingsprojekt. Fokus ligger på skärningen mellan människa, företag, vision och teknologi.

 

Vad är digital transformation?

Begreppet digital transformation låter lite högtravande och är standard lingo hos management konsulter. Förenklat handlar det om att ta sig från punkt a till b genom digitalisering.

Effekten av digital transformation är verksamhetsutveckling. Och verksamhetsutveckling har vi löpande sysslat med över lång tid. Det enda som skiljer nu är att verktygslådan har betydligt fler digitala verktyg som ersätter det mekaniska verktygen i snabb takt.

Men om digital transformation leder till vanlig verksamhetsutveckling, varför är digital transformation ett bra begrepp? När vi förändrar våra verksamheter kan vi göra det på olika sätt. För några generationer sen var det mindre lyckosamt att investera i hästtransporter när lastbilen kom (släktingar provade, det gick inget vidare). På samma sätt är verksamhetsutveckling idag, utan smarta digitaliserade lösningar, riskfyllt. Digitaliseringen har på allvar blivit en nyckelfråga för ledningen och styrelsen.Den stora utmaningen idag är inte teknik, den blir enklare och mer tillgänglig. Det svåra ligger i smarta val, genomförande och förändring. Det som har med oss människor att göra.

 

Sammanfattning & Mer Inspiration

Med ovan hoppas vi ha förenklat några nyckelbegrepp och fått en gemensam baslinje. Vill ni läsa mer? Det finns mycket bra läsning och lyssning i ämnet.

Tips på bra läsning:

Get digital or die trying (Gillian och hammarberg): En väldigt bra introduktion till digitaliseringen.

Bra lyssning:

Eftersom många stora bolag genomför digitalisering kan mycket kunskap hämtas där. Chefssnack, Framgångspodden och VD-podden har alla avsnitt om digitalisering.
Effekten. Denna podd förklarar mer handgripligen teknologier och hur de kan användas.Har ni fastnat och vill ha hjälp framåt? Här är 3 scenarios:
Digitaliseringen är inte en ledningsfråga:

Vi kan komma ut och inspirera och utmana med frågor som sätter igång diskussion och tankar.


Digitaliseringen är ledningsfråga men vi har inte kommit igång:

Här sätter vi oss ner. Förstå behov och förutsättningar först. Sen rekommenderar vi riktning framåt med en enkel lista med prioriterade områden.


Vi är igång men men vi får inte den effekt vi önskar:

Orsakerna varierar ofta. Vi kan analysera och ge second opinion. Flera har (tyvärr) blivit kunder hos oss så här. Vanligen så rättar vi gemensamt upp riktningen relativt snabbt.


Med ovan hoppas vi ha förenklat några nyckelbegrepp och fått en gemensam baslinje. Vill ni läsa mer? Det finns mycket bra läsning och lyssning i ämnet.Nu har ni förhoppningsvis en bättre förståelse för vad digitalisering är.

Vi på TeQflo har valt att fokusera på främst medelstora och unga tillväxtbolag. Vi möjliggöra er resa mot att bli Digitala Mästare. Vill du veta mer?

Skriv ett mail till oss, eller boka in ett möte:

 

Relaterade Ämne

digital_masters

[Blogg] Så blir du en digital mästare

Företag som anpassar sig till den nya digitala eran är lönsammare än sina konkurrenter. Vi går på djupet för ökad förståelse för digital transformation.

Läs Mer →

Digital Transformation Introduktion

[Blogg] Digitalisering - En Introduktion

Digital transformation för med sig stora möjligheter. Vi befinner oss i och har framför oss en ny industrirevolution. En industrirevolution 4.0

Läs Mer →Don't miss out!

Sign up for our monthly newsletter and receive our latest insights on digital transformation right in your inbox.